Aflossen dure lening

Het aflossen van een dure lening kan je maandelijks veel geld besparen. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk om een dure lening af te lossen. Er zijn vaak voorwaarden verbonden aan het aflossen van een lening. Daarnaast dient het verschil met een nieuwe lening ook dusdanig groot te zijn, zodat dit zich ook loont.

Aflossen van een minilening

Bij een minilening heb je eigenlijk geen optie om de lening vervroegd af te lossen. Ook al stort je het geld terug voor de vervaldatum van de lening, je zal toch het hele bedrag aan rente dienen te betalen. 

Daarnaast is het gezien de korte looptijd van een minilening eigenlijk ook niet zinvol om deze vervroegd af te lossen. Ook al gaat het in dit geval om een dure lening, je zal gewoon de hele looptijd dienen uit te zitten.

Creditcardschuld

Heb je een achterstand bij het betalen van de rekening voor een creditcard?

Het aflossen van een dure lening in de vorm van een creditcardschuld, door een doorlopend krediet of  persoonlijke lening af te sluiten, om de creditcardschuld mee af te lossen, kan je ook aanzienlijk geld besparen

Wel bestaat er dan de kans dat je door de achterstand die je hebt opgelopen bij het betalen van de creditcardrekening, een negatieve BKR codering hebt opgelopen.

Aflossen dure credticardschuld

Geld lenen met een negatieve BKR notering is lastig, waardoor het wellicht niet mogelijk is om een andere lening af te sluiten.

Doorlopend krediet

Heb je een duur doorlopend krediet? Dan kan je eenvoudig dit doorlopende krediet vervangen door een goedkopere lening. Een kenmerk van een doorlopend krediet is dat je vrijheid hebt bij het aflossen. 

Je kan net zoveel aflossen zoals je zelf wilt. Indien je in het bezit bent van een doorlopend krediet, is het dan ook zinvol om regelmatig te bekijken of je niet een goedkopere lening kunt vinden.

Vaak is er wel sprake van dat je afsluitkosten dient te betalen. Daarom is het verstandig om goed door te rekenen, of deze afsluitkosten, wat extra kosten zijn, opwegen tegen hetgeen je gaat besparen met een nieuwe lening. Zoniet, dan kan je beter de looptijd uitzitten.

Vervroegd aflossen van een persoonlijke lening

Een persoonlijke lening kenmerkt zich door een vaste looptijd en een vaste rente. Hierdoor kan je bij de huidige lening niet zonder meer boetevrij extra aflossen. Wel is het zo dat de maximale boeterente die in rekening mag worden gebracht aan banden is gelegd. De maximale boete hangt af van de resterende looptijd. Er zijn twee situaties te onderscheiden:

  • Is de resterende looptijd minder dan een jaar: Maximaal 0,5% van het openstaande bedrag
  • Bij een looptijd van langer dan een jaar: Maximaal 1% van het bedrag van de lening

Het aflossen van een dure lening kan dus kosten met zich meebrengen.

Samenvoegen van leningen

Heb je meerdere leningen openstaan, dan kan je soms ook geld besparen door leningen samen te voegen. Leningen samenvoegen zorgt ervoor dat het bedrag van de overgebleven lening groter wordt. 

Doorgaans is het zo dat des te meer je leent, des te lager de rente wordt. Dus heb je verschillende kleinere en dure leningen, dan kan samenvoegen je ook geld besparen. Wel kost geld lenen altijd geld, dus je zal altijd rente en aflossing blijven betalen. Voordat je daadwerkelijk een nieuwe lening gaat aanvragen, is het verstandig dit goed door te rekenen.

Zuinig leven en extra aflossen

Nog beter dan een lening oversluiten, is het aflossen van een lening. Door te proberen elke maand wat geld over te houden, om extra af te lossen, bespaart je in de toekomst nog meer geld. Elke Euro die je aflost bespaart je in de toekomst de rente die je hierover dient te betalen. 

Extra aflossen zorgt er soms voor dat je bepaalde dingen dient te laten. Je kan er bijvoorbeeld een keer voor kiezen een vakantie over te slaan en het geld van de vakantie te gebruiken om een dure lening af te lossen. Daarvan heb je dan jaren plezier en kan je in de toekomst misschien wel een extra leuke vakantie boeken. Dan hoef je ook geen geld meer te lenen voor een vakantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *