Artikelen door Edwin Petersen

Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een vorm van lenen, waarbij het bedrag van de lening wordt gebruikt voor de aanschaf van een product met beperkte houdbaarheid. 

De belangrijkste vormen van consumptief krediet

De meest voorkomende vormen van consumptieve kredieten zijn doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. 

Een persoonlijke lening kenmerkt zich doordat het een lening is met een vaste looptijd en een vaste rente. Je betaalt gedurende de gehele looptijd van de lening een vast bedrag. 

Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. Je betaalt elke maand een percentage van de hoofdsom als aflossing en daarnaast de variabele rente over het bedrag van het doorlopend krediet wat je daadwerkelijk hebt opgenomen en gebruikt. Hierdoor is het maandelijkse bedrag wat je dient te betalen variabel. 

Waarvoor worden consumptieve kredieten gebruikt?

Deze leningen worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt. De meest voorkomende zijn:

  • Auto`s
  • Meubelen
  • TV en audio apparatuur
  • Witgoed zoals wasmachines

(Bron: Wikipedia)

Zoals je kunt zien zijn dit goederen met beperkte houdbaarheid. Aan de andere kant zijn het wel producten die jaren meegaan. 

Kopen op afbetaling en lease

Je komt tegenwoordig meer en meer producten tegen die je op afbetaling kan kopen.Of in de vorm van lease kan aanschaffen. Was het vroeger veelal gericht op auto`s, nu  kun je tegenwoordig een boxspring leasen.

Dit vertoont veel overeenkomsten met een koop op afbetaling. Het verschil is  echter dat bij het eind van een lease het product dat je hebt geleasd niet automatisch jouw eigendom is. 

Je hebt vaak wel de mogelijkheid om deze tegen een van tevoren vastgelegd bedrag jouw eigendom te maken. Bij koop op afbetaling is het product na de laatste betaling echter automatisch jouw eigendom. 

Een klein bedrag lenen

Een specifieke vorm van een consumptief krediet is een minilening. Door de korte looptijd van deze leningen en de hoge rente is een dergelijke lening minder of  niet geschikt voor een grote aankoop zoals een auto, 

Een dergelijke kleine lening wordt vaak gebruikt wanneer snel geld lenen gewenst is. Bovendien kan je deze lening afsluiten zonder dat er een BKR toetsing plaatsvindt. Omdat een dergelijke lening snel kan worden afgesloten en ook snel wordt uitbetaald, wordt het ook wel een flitskrediet genoemd.

Rood staan

Rood staan is ook een vorm van consumptief krediet. Dit is doorgaans een vrij dure methode van geld lenen. Zeker als het gaat om ongeoorloofd rood staan. Dan wordt vaak de maximaal toegelaten kredietvergoeding in rekening gebracht.

De kosten van een lening behoren tot de kosten van een aanschaf

Bij  de aanschaf van goederen en het bepalen van de totale kosten van de aanschaf is het verstandig om ook de kosten van het consumptief krediet mee te rekenen, om zodoende te beoordelen of je jezelf de aanschaf kan veroorloven.

Je komt nogal eens promotionele acties tegen waarbij je bijvoorbeeld het eerste jaar geen rente hoeft te betalen. Vooral bij de aanschaf van een auto gebeurt dit regelmatig. Los je het krediet echter niet af binnen deze rente vrije termijn, dan is het verstandig om de condities na deze periode grondig te bekijken alvorens een lening af te sluiten. Weet hoeveel je in de toekomst dient te betalen.

De kosten van een consumptief krediet

De grootste kosten van een lening is doorgaans de rente die je dient te betalen. Daarnaast kan er in sommige gevallen een afsluitprovisie in rekening worden gebracht. Bij een minilening kunnen er ook kosten voor een garantstelling in rekening worden gebracht.

Indien je een garantstelling aanvraagt via de kredietverstrekker kunnen de kosten van een garantstelling behoorlijk oplopen. Hierdoor kunnen de totale kosten van een minilening, naast de hogere rente die je dient te betalen, behoorlijk in de papieren lopen.

Het is niet correct om rente en aflossing te beschouwen als kosten. Bij het aflossen geef je weer terug wat je hebt ontvangen. Je dient wel de financiële draagkracht te bezitten om deze aflossing te kunnen voldoen, maar strikt genomen zijn dit geen kosten. 

Hoeveel kost geld lenen?

Geld lenen kost geld. Dit zie je vaak voorbij komen en is ook gewoon een feit. Maar hoeveel kost geld lenen nu eigenlijk?

Wat zijn de kosten van een lening

De kosten van een geldlening is de rente die je dient te betalen. Het aflossen van een lening zijn geen kosten. Je geeft als het ware iets terug wat je ook hebt gekregen.Tegenwoordig mogen er ook geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. Dit komt de transparantie ten  goede en kan je eenvoudig zien wat de totale kosten zijn wanneer je een lening afsluit.

Verschillende type leningen

Het type lening  bepaalt grotendeels hoeveel rente je dient te betalen. De rente is doorgaans het hoogst voor een minilening

Een doorlopend krediet en persoonlijke lening zijn goedkoper wat betreft de rente die je dient te betalen. En een hypotheek is het goedkoopste type lening. Welke lening het beste is om af te sluiten hangt er vanaf waarvoor je het geld gaat gebruiken. 

Als je geld leent voor een korte periode dan is het niet verstandig om dit geld voor een grote en langdurige aankoop zoals een huis te gebruiken. 

Dat de rente voor een hypotheek het laagst is komt doordat er een onderpand is gekoppeld aan de lening. Indien de lening niet kan worden terugbetaald, dan heeft een bank de zekerheid dat zij in het ergste geval het huis kunnen verkopen en zodoende alsnog hun geld kunnen terugkrijgen.

Ook is de rente die je voor een hypotheek betaalt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit maakt deze lening nog goedkoper.

Historisch lage rente

De rente is al geruime tijd historisch laag. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze rente sterk gaat stijgen. Er zijn echter heel veel factoren die een rol spelen. Dus ook al is het de verwachting, er is geen zekerheid dat dit ook daadwerkelijk zo is. Daarnaast kunnen economische ontwikkelingen erg snel gaan. En economische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de hoogte van de rente. 

Huidige rentestanden

Op dit moment kan je online de volgende rentestanden vinden:

 

Lening Rente

Doorlopend krediet

4,6% - 6%

Persoonlijke lening

3,9% - 6%

Hypotheek

1,15% - 2,2%
Minilening 13,99%

De verschillen zijn behoorlijk groot. Zo is een minilening aanvragen relatief duur. Voor snel geld lenen betaal je iets extra`s. Wat is nu het verschil in EURO bij de verschillende rentetarieven? Stel je leent 1,000€ voor 3 maanden of 12 maanden. Wat dien je dan aan rente te betalen voor de verschillende leningen. Wij hebben voor het onderstaande overzicht de gemiddelde rentes genomen om deze op die manier met elkaar te kunnen vergelijken:

 

3 maanden 12 maanden
Doorlopend krediet 13,25€

53,00€

Persoonlijke lening

12,38€ 49,50€

Hypotheek

4,19€

16,75€

Minilening 34,98€

139,90€

Vaste of variabele rente

Bij een hypotheek kan je doorgaans kiezen voor een vaste rente of variabele rente. Een persoonlijke lening en een mini lening hebben standaard een vaste rente en dus betaal je ook een vast bedrag per maand. Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. 

Een vaste rente geeft zekerheid. Gaar de rente stijgen of dalen dan zal je dit bij een variabele rente direct merken/ Je gaat meer betalen als de rente omhoog gaat, maar aan de andere kant,  gaat de rente dalen dan profiteer je hier ook direct van. 

Naast het verschil in de rentevaste periode zitten er ook verschillen in de looptijd van de verschillende leningen. De looptijd van een persoonlijke lening is standaard 5 jaar. Je kunt echter ook kiezen voor een kortere looptijd. 

Een kortere looptijd zal echter in veel gevallen leiden tot een hogere rente. Hoeveel je wilt lenen speelt ook een rol bij het kiezen van een type lening. Een hypotheek sluit je doorgaans af voor een hoger bedrag dan bijvoorbeeld een persoonlijke lening of doorlopend krediet.

Voorschotje lenen, waar kan je terecht?

In het verleden was het bedrijf voorschotje actief op het gebied van verstrekken van een minilening. Zij zijn inmiddels echter al geruime tijd gestopt. Hiervoor in de plaats kan je terecht bij andere aanbieders van minileningen of flitskredieten.

Waarom is voorschotje gestopt?

Dit is opgelegd door de rechter. Zij hebben een uitspraak gedaan dat zij hun leningen niet mochten verstrekken zonder vergunning. En voorschotje was niet in het bezit van de benodigde vergunningen van de AFM.

Het betoog van voorschotje was dat zij gratis leningen verstrekte. Je diende echter wel te betalen voor een spoedtoverboeking. En in de praktijk koos bijna iedereen voor een spoedtoverboeking. De kosten die hiervoor in rekening werden gebracht waren maar liefst 150€. Dit werd door de rechter gezien als verborgen kosten, hetgeen in strijd was met de wetgeving. 

In plaats van het kiezen voor  het aanvragen van een vergunning werd er besloten het bedrijf op te heffen. Voor mensen die snel geld nodig hebben was dit een aderlating. Dit omdat het niet eenvoudig is om een kredietverstrekker te vinden waar je binnen 10 minuten een lening kan vragen. Een voorschotje lenen is met het stoppen van voorschotje.nl weer een stukje moeilijker geworden.

Waarom zijn minileningen wel toegestaan?

Je mag in Nederland geen leningen aanbieden zonder dat je in het bezit bent van een vergunning afgegeven door de AFM. Echter zijn zowel Ferratum en Saldodipje in Nederland alleen actief via het internet. Daardoor kunnen zij niet verplicht worden een vergunning aan te vragen bij de AFM. Het internet kent nu eenmaal geen grenzen.

Nederlandse kredietverstrekkers hebben daarnaast de plicht om een BKR controle uit te voeren. Dit wordt gedaan om de consument te beschermen, zodat zij geen onverantwoorde leningen aangaan.

Waarom kunnen Saldodipje en Ferratum wel minileningen aanbieden?

Ten eerste zijn deze bedrijven in het bezit van een vergunning van het land waar zij gevestigd zijn. Zo is bijvoorbeeld Ferratum van origine een Fins bedrijf. 

Zo kunnen zij leningen verstrekken zonder BKR toetsing. Dit is mogelijk omdat zij dochterondernemingen zijn van in het buitenland gevestigde banken. Hierdoor is de BKR plicht niet van toepassing. 

Waar kan je tegenwoordig snel geld lenen

Een minilening aanvragen kan bij de hierboven genoemde bedrijven Saldodipje en Ferratum. Hier kan je snel geld lenen in de vorm van een  flitskrediet.

Banken en andere kredietverstrekkers zitten doorgaans niet te wachten op het verstrekken van een lening van bijvoorbeeld 500 euro of 800 euro. En zeker niet als dit voor een korte periode is. De kosten die zij dienen te maken wegen niet op tegen de rente inkomsten bij een dergelijk klein bedrag. Bij het afsluiten van een persoonlijke lening wordt er bijvoorbeeld vaak een minimum gesteld van vijfduizend euro.

Extra kosten van een lening

Of er naast de rente nog extra kosten in rekening worden gebracht heb je zelf in de hand. De extra kosten die eventueel in rekening worden gebracht zijn de kosten voor een garantstelling. Indien je zelf iemand kent die voor jou garant wil staan, dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. 

Wat kost een minilening?

Voor een minilening geldt er een relatief hoge rente. Deze ligt doorgaans rond de 14%. Je dient echter niet te vergeten dat her beoordelen en verstrekken van een lening werk en dus kosten met zich meebrengt. Omdat het om kleine bedragen gaat is de opbrengst voor de kredietverstrekker in euro`s daarom ook laag. Om dit toch rendabel te maken dienen zij met hogere rentes te werken.

In de beneden staande tabel kan je bekijken hoeveel een lening kost. Dit zijn wel de kosten zonder de eventueel bijkomende kosten van een garantstelling.

Voorschotje kosten van een minilening

In dit overzicht kan je zien hoeveel je dient te betalen voor een mini lening bij de huidige rentestand.

Is een flitskrediet afsluiten verstandig?

Dit is iets wat iedereen voor zichzelf dient te beoordelen. De rente is vrij fors, maar indien je in een noodsituatie zit waarin je echt dringend geld nodig hebt dan is het wel een uitweg die wordt geboden. 

In onze opinie is het echter wel verstandig om te bekijken waarom je een minilening nodig hebt. Geef je gewoonweg teveel geld uit of is jouw inkomen te laag. Aan beide is wat te doen. Zo kun je bijvoorbeeld jouw inkomen verhogen door naast jouw baan te proberen online geld bij te verdienen.

Zo kan iedereen tegenwoordig producten via Bol verkopen. De Bol Masterclass legt je dit haarfijn uit. En er zijn inmiddels aardig wat succesverhalen van mensen die daar een leuk inkomen mee verdienen. 

Lening oversluiten. Kan dit echt lonen?

Je ziet regelmatig advertenties voorbij komen waarbij er wordt gezegd dat een bestaande lening oversluiten geld kan besparen. Is dit nu echt zo, of is dit pure marketing? Wij hebben het uitgezocht en hier kan je onze bevindingen teruglezen.

Voorwaarden van een lening

Hier begint het allemaal mee. Wat zijn de voorwaarden van jouw huidige lening? Heb je de mogelijkheid om zonder kosten vervroegd af te lossen, of worden er dan kosten in rekening gebracht. Voorwaarden worden nogal eens over het hoofd gezien. Bijna niemand heeft er zin om pagina`s met voorwaarden door te lezen. 

En daarnaast is het meestal ook nog redelijk technisch geschreven zodat je deze ook echt met aandacht moet doornemen om het goed te begrijpen. Toch is het in onze opinie vooral bij het afsluiten van een lening verstandig om hier de tijd voor te nemen. 

Meerdere leningen in een keer vergelijken

Het aanvragen en vergelijken van verschillende leningen kan best veel tijd in beslag nemen. Je dient op elke website een aanvraag in te dienen en daarbij een behoorlijk vragenlijst door te lopen.

Op bijvoorbeeld de website van kredietspotter wordt dit werk je grotendeels uit handen genomen. Zij vergelijken voor jouw verschillende leningen en komen met het aanbod wat voor jou het beste past. Op die manier wordt een lening oversluiten sneller en gemakkelijker.

Via kredietspotter kan je eenvoudig een  vrijblijvende offerte aanvragen. Zij werken samen met verschillende en genormeerde kredietaanbieders.

Je kunt al een lening afsluiten voor 4,1% rente. Betaal je op dit moment een hogere rente dan zou je op jouw lening kunnen besparen.

Het Nederlandse kredietcollectief is een andere kredietverstrekker waar je eenvoudig een vrijblijvende offerte kan aanvragen. Je krijgt dezelfde nog bericht over jouw offerte aanvraag.

Het Nederlands kredietcollectief werkt onder meer samen met bedrijven zoals Nationale Nederlanden en bank Santander.

Afsluitprovisie is verboden - Goed nieuws voor het oversluiten van een lening

Tegenwoordig mogen er geen kosten meer in rekening worden gebracht voor het afsluiten van een nieuwe lening. Sluit je een lening af via een tussenpersoon, dan dient de kredietverstrekker de tussenpersoon te betalen. Hiervoor mogen zij geen extra rekening meer sturen. Dit dient te worden verwerkt in de te betalen rente. Dit komt de transparantie ten goede.

Voor verzekeringsadvies mag er echter wel een commissie in rekening worden gebracht aan de particulier. Het maximale bedrag is 500€. Indien je via een tussenpersoon een lening afsluit is het voor deze tussenpersoon dus erg interessant om ook een aantal verzekeringen te verkopen. Hiervoor kan niet alleen hij of zij jouw een rekening sturen, zij zullen ook nog een commissie van de verzekeraar krijgen. Dit zou ik altijd in mijn achterhoofd houden wanneer een tussenpersoon over verzekeringen begint.

Voor het overstappen is het afschaffen van de afsluitprovisie een goede zaak. Dit maakt het aantrekkelijker.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet

Een kenmerk van een doorlopend krediet is dat je dit bedrag niet direct in zijn geheel hoeft op te nemen. Je betaalt dan alleen rente over het bedrag wat je daadwerkelijk hebt opgenomen.

Bij een persoonlijke lening krijg je in een keer het gehele bedrag op je rekening gestort. Je betaalt dan ook rente over het gehele bedrag.

Minilening

Heb je een minilening afgesloten, dan kan het interessant zijn om te kijken welke leningen je eventueel kan afsluiten, ter vervanging van deze lening. Een minilening wordt ook wel een flitskrediet genoemd en is gericht op snel geld lenen, maar je betaalt daar wel een hoge rente voor.  Een lening oversluiten en dan een mini lening oversluiten naar een andere type lening kan zeker lonen.

De rente

Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. Deze kan omhoog of omlaag gaan.Dit is logisch. Heb je een hoog doorlopend krediet en gaat de rente stijgen, dan wordt het interessant om meer geld op te nemen. Dit kan echter nadelig zijn voor de kredietverstrekker omdat zij in die situatie zelf meer rente dienen te betalen.

Lagere rente bij hogere leningen

Het is doorgaans zo dat des te meer je leent, des te lager het rentepercentage wordt. Dit wordt veroorzaakt doordat er een opslag voor de kosten wordt meegerekend. Bij een hoger bedrag kan deze opslag lager worden doordat het absolute bedrag hoger is. Heb je meerdere leningen dan kan het dus interessant zijn deze leningen samen te voegen en over te sluiten in één nieuwe hogere lening. Zeker als één van de leningen nog een oude lening is en daardoor waarschijnlijk ook een dure lening 

Dit is dan ook direct een van de meest voorkomende redenen om een lening over te sluiten. Daarnaast is het ook gewoon overzichtelijker één lening te hebben dan verschillende kleinere lening.

Aflossen

Bij een persoonlijke lening betaal je een vast bedrag per maand. Dit is een bedrag voor de aflossing en rente. Bij een doorlopend krediet betaal je doorgaans een percentage van de hoofdsom, plus de rente over het opgenomen bedrag. Dit kan dus variëren van maand tot maand.

Vervroegd aflossen

Bij een doorlopend krediet heb je veel meer vrijheid. Je kan vrij opnemen en aflossen. Boetevrij aflossen is dan ook geen probleem. 

Bij een persoonlijke lening wordt er doorgaans wel een boete in rekening gebracht. Er zijn echter uitzonderingen waar het bij sommige kredietverstrekker boetevrij aflossen wel mogelijk is. Er zijn Europese richtlijnen opgesteld voor deze zogenaamde boeterente:

  • 0,5% van het bedrag met een looptijd van maximaal een jaar.
  • 1% van het bedrag met een looptijd van langer dan een jaar.

Persoonlijke lening versus doorlopend krediet

Op het eerste gezicht is een doorlopend krediet interessanter, aangezien je meer vrijheid geniet. Daarentegen is de rente op een doorlopend krediet hoger. Op dit moment is het renteverschil tussen beide lening soorten echter minimaal. 

Bij een persoonlijke lening weet je precies waar je aan toe bent. Het maandbedrag staat vast voor de gehele looptijd. Bij een doorlopend krediet kan het maandbedrag variëren. Ook staat de einddatum niet vast. Dit is wanneer je het doorlopend krediet hebt afgelost.

Doorgaans is de minimale looptijd van een persoonlijke lening of doorlopend krediet 120 maanden. Dit zodat de kredietverstrekker zeker kan stellen dat zij voldoende rente ontvangt om de kosten te denken. En daarbovenop natuurlijk nog winst te maken.

Vergelijken van leningen

Voordat je enig soort van verplichting aangaat is vergelijken een goede gedachte. Ook leningen kan je online prima vergelijken. Wel is het zo dat je eerst een vrijblijvende offerte dient aan te vragen alvorens je de exacte voorwaarden van een lening krijgt te zijn. 

Geld lenen kost geld

Dit is de bekend slogan. Is de reden van een lening oversluiten echter dat je op die manier kunt besparen, dan gaat het geld lenen je minder kosten. Je dient natuurlijk wel gewoon  elke maand rente en aflossing te betalen. Gratis wordt het helaas niet. Onze website is puur informatief. Je kunt hier dan ook geen lening afsluiten of een advies aanvragen. Daardoor verwijzen je graag door naar de op deze pagina genoemde kredietverstrekkers. 

Hulp bij financiële problemen

Financiële problemen zijn erg vervelend. Het kan zelfs leiden tot een uitzichtloze situatie. Hulp bij financiële problemen kan in dat soort gevallen uitkomst bieden. Tijdig op zoek naar hulp bij financiële problemen De stap nemen om hulp bij financiële problemen te vragen is geen gemakkelijke. Er komt toch een soort van schaamte bij kijken, waar […]

Vandaag 1000 euro lenen? Hoe regel je dat?

Soms kan het gebeuren dat je plotseling geld  nodig hebt. Maar waar kan je bijvoorbeeld vandaag 1000 euro lenen? En ook nog zodat je snel de beschikking hebt over het geld. Een dergelijke lening zou je eigenlijk snel moeten kunnen regelen. Bij bijvoorbeeld Saldodipje en Ferratum kan dat ook. Doordat het proces geheel online te […]