Banken stoppen met doorlopende kredieten

Het aanbod van doorlopende kredieten is de laatste tijd sterk afgenomen. De meeste banken stoppen met het aanbieden van doorlopende kredieten. Wat is hiervan de reden?

Zorgplicht van kredietverstrekkers

Banken en kredietverstrekkers hebben een zorgplicht. Zij dienen ervoor te zorgen dat mensen niet in de problemen komen door het afsluiten van een lening. De variabele rente bij een doorlopend krediet is hierbij een risicofactor. Indien de rente gaat stijgen, dan zullen de maandlasten toenemen. Met de huidige lage rente, zou het best weleens zo kunnen zijn, dat in de toekomst de lasten van een lening met een variabele rente fors gaan toenemen.

Voor een bank is dit een probleem. Het zou zo kunnen zijn, dat een lening die zij nu verstrekken op basis van een doorlopend krediet, welke goed te verantwoorden is, in de toekomst opeens niet meer passend blijkt.

Lenen zonder aflossen

Daarnaast is het bij een doorlopend krediet ook zo, dat je gedane aflossingen weer kunt opnemen. Hierdoor kan het dan zo zijn, dat er netto geen sprake is van aflossing van een lening. 

Dit zou ervoor kunnen zorgen, dat een kredietverstrekker continu een vinger aan de pols dient te houden, om de financiële situatie van de klant in het oog te houden. Een persoonlijke situatie kan snel veranderen, waardoor een nieuwe situatie ontstaat en de lening niet langer passend is. Zo zou er in de toekomst bijvoorbeeld een situatie kunnen ontstaan dat de vaste lasten hoger zijn dan het inkomen.

Echter, wanneer dat het geval is, dan is het al te laat. De lening staat open is eigenlijk niet langer verantwoord. Door een lening gedurende de looptijd in termijnen af te lossen, wordt dit risico aanzienlijk beperkt. Nieuwe doorlopende kredieten die nog worden verstrekt, zullen dan ook minder flexibiliteit bieden met betrekking tot het opnemen van reeds afgeloste bedragen. 

Uitspraken van het Kifid

Meerdere banken dienen klanten te compenseren, omdat de rente die zij in rekening gebracht hebben, te hoog bleek.

De variabele rente zou volgens het KIFID de marktrente dienen te volgen. Dit is in veel gevallen niet gebeurd. De marktrente is de afgelopen jaren gedaald, maar banken hebben soms zelfs de rente die zij in rekening brengen verhoogd. Dit had de consument volgens het Kifid niet mogen verwachten en zij zijn daar ook niet over geïnformeerd. Door deze uitspraak dient de ABN AMRO een bedrag van 340 miljoen euro aan teveel betaalde rente terug te betalen.

Uitspraak Kifid doorlopend krediet

Ook andere banken zijn inmiddels begonnen met het compenseren van klanten.

Vragen in de tweede kamer

Over deze kwestie zijn er zelfs in de tweede kamer vragen gesteld aan de minister van financiën. Hierbij is ook de rol van de autoriteit financiële markten (AFM) onder de loep genomen. 

De AFM wordt met name verweten, niet tijdig te zijn opgetreden tegen leningen waarbij er in de praktijk praktisch geen sprake was van aflossing. Ook op het gebied van de hoge rente die in rekening werd gebracht, wordt de AFM nalatigheid verweten. 

Persoonlijke leningen

Ga je een persoonlijke lening afsluiten? Dan weet je van tevoren precies waar je aantoe bent. Ook ben je verplicht om maandelijks af te lossen. Beide facetten van de persoonlijke lening sluiten beter aan bij de wensen en ontwikkelingen op het gebied van geld lenen. 

De vaste rente zorgt ervoor dat er in de toekomst geen sprake kan zijn van een toename van de financiële lasten. Daarnaast zorgt het aflossen ervoor, dat de schuld lager zal zijn, indien er onverhoopt iets mocht veranderen in de persoonlijke omstandigheden van de leningnemer. De risico`s worden hierdoor lager, voor zowel de kredietverstrekker alsook de consument. 

Gevolgen voor lopende doorlopende kredieten

Banken zijn begonnen met het afbouwen van doorlopende kredieten. Zo is het bij veel banken nu standaard, dat stapsgewijs de kredietlimiet wordt afgebouwd. Steeds opnieuw opnemen van reeds afgeloste bedragen, is daardoor niet meer mogelijk. Wel is het zo dat hier een behoorlijke periode overheen gaat, voordat een doorlopend krediet daadwerkelijk is afgelost. 

Banken kunnen het namelijk niet maken, om in één keer een lening stop te zetten en de klant te verzoeken om de lening af te lossen. Dat zou veel mensen in de financiële problemen brengen. Doordat banken stoppen met het verstrekken van nieuwe doorlopende kredieten, zal dit type lening op termijn geheel verdwijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *