Garantstelling

Bij de aanvraag van een minilening wordt er gevraagd om een garantstelling. Dit is een zekerheid voor de kredietverstrekker dat het geleende bedrag en de daarbij behorende rente ook daadwerkelijk wordt terugbetaald.

Garantstelling voor een snelle aanvraag

De snelle aanvraag procedure zorgt ervoor dat er geen BKR toetsing wordt doorgevoerd. Hierdoor loopt de kredietverstrekker natuurlijk wel een extra risico. Zij weten namelijk niet of diegene aan wie het krediet wordt verstrekt ook kredietwaardig is. Omdat het bij een flitskrediet gaat om snel geld lenen wordt er op deze manier zekerheid ingebouwd.

Enerzijds wordt dit risico beperkt door relatief kleine bedragen voor een looptijd van maximaal 62 dagen te lenen.

Een aanvullende maatregel om het risico voor de kredietverstrekker te beperken is het vragen om een garantstelling. Hiermee wordt er gevraagd om een persoon aan te dragen die garant staat voor de terugbetaling van de lening. Indien u zelf in gebreke blijft dan zal het openstaande bedrag op de garantsteller worden verhaald.

U kunt zelf iemand voor de garantstelling aandragen. Denk hierbij aan vrienden of familie.

Garantsteller via kredietverstrekker

U kunt ook om een garantsteller vragen via de kredietverstrekker. Vaak is dit een gerelateerd bedrijf. Zij nemen een risico door het afgeven van de garantstelling. En dit doen zij dan ook niet voor niks. Hiervoor dient u te betalen. Het bedrag wat u hiervoor kwijt bent hangt af van de hoogte en de looptijd van het krediet.

Dat het risico toeneemt naarmate het kredietbedrag hoger wordt is vrij duidelijk. Er wordt echter ook een risico opslag gelegd op de looptijd. Des te langer de looptijd des te meer er kan gebeuren waardoor het krediet niet kan worden terugbetaald.

Bij Saldodipje zijn de kosten van deze garantstelling bijvoorbeeld €10,89 voor een krediet van €100 voor 15 dagen. Voor een mini lening van €400 voor 30 dagen kost deze garantstelling €86.

Denk er goed over na.

Indien u kiest voor een persoonlijke garantstelling dient de garantsteller het formulier bewijs van garantstelling in te vullen en te ondertekenen. In deze verklaring verklaart hij of zij hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de terugbetaling van het krediet. Ook dient er een kopie van een legitimatiebewijs te worden opgestuurd om fraude uit te sluiten.

Verloopt alles volgens plan en wordt de lening volgens planning terugbetaald dan heeft de garantstelling geen gevolgen. Deze treden pas op bij het niet nakomen van de verplichtingen.

Samenvattend, indien u zelf iemand heeft die garant wilt staan dan bespaart u dit een aanzienlijk bedrag op kosten van het flitskrediet. Zorg er echter wel voor dat u dan ook aan de verplichtingen voldoet. Anders brengt u een ander in de problemen en bent u misschien nog een goede vriend kwijt.

Is rente aftrekbaar?

Wat zijn de huidige belastingregels en is rente aftrekbaar? Mag u de rente die u per jaar betaald van de belasting aftrekken?

De regels voor het aftrekken van betaalde rente van de inkomstenbelasting zijn continue aan verandering onderhevig. In het verleden kon u alle betaalde rente van een lening aftrekken van de inkomstenbelasting. Tegenwoordig is dit aan banden gelegd.

Rente op verschillende leningen

De rente die u betaalt op leningen zoals een persoonlijke lening, doorlopend krediet of een minilening zijn niet aftrekbaar. Dus ook de rente op het zogenaamde flitskrediet kunt u niet aftrekken. Dit soort leningen hebben een veel hogere rente dan bijvoorbeeld een hypotheek op een eigen woning, dus is de impact behoorlijk groot.

Vooral een minilening kan een rente hebben die wel rond de 14% kan liggen. Wilt u snel geld lenen,dan kan u met dit soort leningen de rente dus niet aftrekken van de belasting.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die u betaalt over uw hypotheek is in de meeste gevallen nog wel aftrekbaar. Ook dit wordt echter steeds verder ingeperkt. Voordat u een hypotheek afsluit stel dan ook de vraag is rente aftrekbaar?

De rente op de populaire aflossingsvrije hypotheek is niet langer aftrekbaar. Voor een nieuwe hypotheek komt u alleen voor belastingaftrek in aanmerking wanneer u ook op de lening aflost. Dit kan in de vorm van een annuïtaire of lineaire hypotheek.

Dit houdt wel in dat uw maandlasten hoger komen te liggen omdat u naast de rente ook uw hypotheek dient af te lossen.

Verdere inperking hypotheekrenteaftrek

Waar je in een ver verleden nog alle rente op alle kredieten en schulden kon aftrekken, wordt nu zelfs de hypotheekrenteaftrek voor een eigen huis steeds verder beperkt. Sinds januari 2013 geldt de regeling dat alleen de hypotheekrente aftrekbaar is  indien je ook aflost op je hypotheek. Gelukkig is het wel zo dat deze regeling niet geldt voor hypotheken die voor die tijd zijn afgesloten.

Een hypotheek heeft normaal gesproken een lange looptijd, van maximaal 30 jaar. Dit is iets anders dan de rentevaste periode. Je kan bijvoorbeeld een 30 jarige hypotheek met variabele rente of de rente voor een jaar vastzetten. Indien deze rentevaste periode is afgelopen en deze wordt opnieuw vastgesteld, dan is er geen sprake van een nieuwe hypotheek. In dat geval blijft de rente gewoon aftrekbaar. De rente is fiscaal aftrekbaar in box 1. Het jaar waarin u de hypotheekrente mag aftrekken is het jaar waarin u de rente betaalt. Zorg er dus voor dat u de verschuldigde rente voor 31 december heeft betaald.

Verlaging aftrek

Ook is het zo dat het maximale tarief waartegen je de rente kan aftrekken van het belastbaar inkomen wordt afgebouwd. In het verleden was het zo dat als jouw inkomen tegen het hoogste tarief van 52% werd belast je ook de hypotheekrente tegen 52% kon aftrekken. In 2014 is er besloten dat deze aftrek elk jaar met 0,5% zou worden verlaagd, tot maximaal 38% in 2014.

Echter in 2018 is er besloten dat dit versneld wordt ingevoerd en dat de beperking met ingang van 2020 met maar liefst met 3% wordt afgebouwd. In 2023 is de maximale aftrek nog maar 37,05%.

De telkens wijzigende plannen veroorzaken mijns inziens veel onrust. Wanneer je een woning koopt, maak je voor jezelf een berekening hoeveel je maximaal aan een hypotheek zou willen betalen. Dan blijken nu opeens jouw berekening niet meer correct omdat de overheid zijn plannen weer aanpast.

Wilt u uw oude woning verkopen en een nieuwe woning kopen, zorg er dan voor dat u goed op de hoogte bent van de meeste recente belastingwetgeving. Op de vraag is rente aftrekbaar luidt het antwoord: Alleen hypotheekrente en dan ook nog niet alle hypotheekrente.

Snel geld lenen

Minileningen, zonder BKR controle toch geld!

Iedereen wil wel graag een appeltje voor de dorst hebben. Soms worden we echter door meerdere tegenvallers geconfronteerd, waardoor de spaarrekening leeg is. Het is dan mogelijk om te kiezen voor een minilening. Het is prettig om in een paar uur tijd een leuke som geld op je bankrekening te hebben om hoognodige zaken mee te betalen. Het is prettig om hiervoor te kiezen. We weten zeker, dat ook jij soms wel had gehoopt dat je wat extra cash zou hebben tot je volgende loonbetaling.

Geen BKR controle

Voor mensen met een slechte BKR notering is het vaak onmogelijk om nog een lening te krijgen. Het is goed om dan te weten, dat minileningen hulp bieden. Doordat het bedrag namelijk onder de grens valt van de BKR controle kan de geldverstrekker zelf bepalen aan wie hij geld verstrekt zonder het hier te melden. Het is natuurlijk ideaal om zo te werken. Het scheelt veel administratief werk.

Snel en gemakkelijk

Het lenen van geld via een minilening gaat zeer snel en uiterst gemakkelijk. Het is prettig om zo snel geld op de bankrekening te hebben. Het wordt ook wel een sms lening genoemd. Je hoeft alleen maar een loonstrook aan te leveren en je bent klaar om geld te ontvangen. Het is natuurlijk voor maximaal een maand.

De AFM!

Natuurlijk is het belangrijk dat de consument beschermd wordt. Helemaal bij financiële producten is dit het geval. Het is belangrijk om ook zeker te weten, dat je met een legitiem bedrijf samenwerkt. Het is daarom slim om te controleren of ze een vergunning van de AFM hebben. Als dit niet het geval is, is het beter om ze te mijden. Het is dan onduidelijk met welk doel ze jou geld geven of wat ze met jouw gegevens doen.

Kies verstandig.

Minilening aanvragen zonder BKR toetsing?

Wanneer je een negatieve BKR registratie hebt, dan is het vrijwel niet mogelijk om een lening aan te vragen. Maar een minilening aanvragen zonder BKR toetsing, is daarentegen wel mogelijk!

Wat is een minilening?

Een minilening is een klein bedrag wat varieert tussen de 100 en 1500 euro. Hiervoor wordt geen BKR toetsing gedaan. Deze vorm van lenen is vooral populair onder jongeren. Heb je even een rekening die je snel moet betalen, of een extra aankoop die echt moet doen. Daarvoor is de minilening, die je dan een uitkomst kan bieden. Op flitskrediet aanbieders vindt u een overzicht van betrouwbare aanbieders. Wat is een flitskrediet? dat kunt u exact terugvinden op deze website.

Een minilening kan snel en gemakkelijk aangevraagd worden. Meestal hoef je alleen maar je salarisstrookje te mailen en een kopie van een geldig legitimatie bewijs. Vaak wordt bij goedkeuring daarna meteen het geld overgemaakt. Afhankelijk van jouw bank staat het geld dan binnen 24 uur op werkdagen op je rekening.

Doordat het een klein bedrag is, en je het bedrag meestal binnen één maand weer terug hebt betaald, is het gemakkelijk om een minilening aan te vragen. Hierdoor wordt er ook geen BKR toetsing gedaan, wanneer je dus een negatieve registratie hebt is dat geen probleem.

Kosten minilening

Een minilening is ook een lening, en dus geld lenen kost geld. Het rentepercentage is wel een stuk lager doordat je maar een looptijd hebt van meestal 30 dagen. Betaal je de lening niet op tijd terug, dan zijn de kosten natuurlijk wel een stuk hoger. Het risico aan later terug betalen dan de maximum gestelde 30 dagen is natuurlijk ook dat je daarna een stuk lastiger een lening kan aanvragen.

De voor- en nadelen van een minilening

Natuurlijk zitten er voor- en nadelen aan. Het grootste voordeel is uiteraard dat je zeer snel geld op je rekening hebt en daar geen BKR toetsing voor hoeft te laten doen. Het nadeel is de hoge administratiekosten, en het bedrag plus rente wat je binnen 30 dagen terug moet betalen.

Een minilening aanvragen zonder BKR toetsing.

Een minilening aanvragen zonder BKR toetsing is mogelijk, maar wees er wel zeker van dat u in staat bent de lening op tijd terug te betalen. Wilt u snel geld lenen, dan is een minilening een goede optie om te overwegen.