Loandome bestaat niet meer

De AFM voert al tijden een strijd tegen het verstrekken van een minilening of flitskrediet. Hierdoor is het aantal aanbieders van dit soort leningen drastisch verminderd. Zo waren er in het verleden bedrijven zoals Caspher en Loandome die beide inmiddels niet meer bestaan.

Een te hoge rente bij een lening via Loandome

Omdat er hoge rentes werden gerekend bij het verstrekken van een minilening is dit een doorn in het oog van de AFM. Er zijn dan ook al verschillende rechtszaken gevoerd, tegen bijvoorbeeld Loandome, om het verstrekken van deze leningen te stoppen.

De rente die wordt berekend valt echter binnen de maximaal toegelaten kredietvergoeding. Wel is het zo dat een minilening aanvragen niet mogelijk is zonder een garantstelling. En deze garantstelling is dan ook het discussiepunt tijdens de rechtszaken. 

De vraag is hier, of deze garantstelling kan worden gezien als verborgen kosten die bovenop de kosten van de lening komen.

De verplichting tot een garantstelling

Het is zo dat je niet verplicht bent om een garantstelling aan te vragen via de verstrekker van de minilening. Alleen indien je de garantstelling op die manier regelt worden er extra kosten in rekening gebracht. En dan dient er te worden vermeld dat in dat geval de kosten van deze garantstelling erg hoog te noemen zijn. Lenen via een flitskrediet wordt duur door een externe garantstelling.

 

Je hebt ook de mogelijkheid om zelf een garantstelling te regelen. In dat geval worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor de garantstelling.

Aan de ander kant is het zo dat de mensen die een mini lening afsluiten doorgaans een behoorlijk hoog kredietrisico bezitten. Vaak is er sprake van een negatieve BKR codering waardoor zij zich wenden tot het afsluiten van een minilening. 

Aangezien het gaat om geld lenen zonder BKR toetsing, dient de verstrekker van de kleine lening uiteraard wel enige zekerheid te hebben dat de verstrekte lening en de rente op tijd worden terugbetaald.

Zonder een garantstelling is het niet mogelijk een minilening af te sluiten. Dit is dan ook direct het argument dat wordt aangehaald tijdens de rechtszaken, het zou om verborgen en te hoge kosten zou gaan. 

Het rentepercentage voor een kleine snelle lening

De rente die in rekening wordt gebracht is echter te vergelijken met het rood staan bij een bank. Ook bij het te laat betalen van een creditcard rekening wordt er eenzelfde rente in rekening gebracht zoals minilening aanbieders dat doen. 

Denk hierbij aan  een rente die op jaarbasis ongeveer 14% bedraagt.

Waarom kiezen mensen voor lenen zonder BKR controle?

Waar in mijn opinie aan voorbij wordt gegaan is de reden waarom iemand snel geld nodig heeft. Dreigt er bijvoorbeeld een incassotraject omdat je een rekening niet kan betalen, dan brengt dit ook hoge kosten met zich mee. En dan nog maar niet te spreken over het te laat betalen van een verkeersboete. 

Vaak komen de mensen die een minilening afsluiten en op die manier geld willen lenen niet in aanmerking voor een doorlopend krediet. Daarnaast is er vaak ook slechts een bedrag van 500 euro benodigd om de acute geldnood op te lossen. 

Maar een doorlopend krediet of persoonlijke lening kan je vaak alleen maar aanvragen vanaf 2,500 euro. En voordat je een dergelijke lening kunt afsluiten dien je aan allerlei voorwaarden te voldoen.

Met name van de verhoging van de verkeersboetes vind ik hypocriet ten opzichte van de rechtszaken tegen aanbieders van flitskredieten. Want het is dezelfde overheid die wel een verkeersboete bij te laat betalen kan verdriedubbelen. Dit is een belangrijke reden waarom mensen in acute geldproblemen geraken waardoor snel geld lenen vaak noodzaak is.

Minikrediet | Binnen 24 uur geld

Er worden veel verschillende termen gebruikt voor een minikrediet. Zo zie je de benamingen minilening of flitskrediet ook regelmatig voorbijkomen. Deze termen verwijzen allemaal naar hetzelfde type lening. Een van de belangrijkste eigenschappen bij deze leningen is dat het altijd draait om snel geld lenen.

Waarom een minikrediet?

Een minikrediet is snel te regelen omdat de voorwaarden anders en minder stringent zijn dan bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet. Zo kan je via een flitskrediet over geld beschikken zonder BKR controle. Dit scheelt niet alleen veel tijd in het afhandelingsproces, maar maakt ook dat een minikrediet aan een ieder kan worden verstrekt.

Een klein bedrag lenen

Dit type leningen leent zich niet voor het lenen van grotere bedragen. Vaak ligt de grens rond de 1,500€, wat je kunt lenen door het afsluiten van een minikrediet. Het is er op gericht om op korte termijn extra financiële ruimte te creëren. 

Daarnaast kan je alleen ronde bedragen lenen. Zo kan jen minimaal 100 euro lenen, maar daarnaast zijn ook bedragen zoals 200 euro mogelijk. 400 euro lenen is doorgaans het bedrag wat het meest via een minilening wordt geleend. 

Wat niet mogelijk is, is bijvoorbeeld een bedrag van 1050€ lenen. In dat geval dien je te kiezen tussen of 1000 euro lenen of 1100 euro.

Een aanvraag doe je online

Een minilening aanvragen doe je geheel online. Je dient de formulieren op de website in te vullen om een aanvraag in te dienen. 

Dit duurt over het algemeen niet meer dan 10 minuten. Na het moment van aanvragen heb je vervolgens binnen 24 uur het geld op jouw bankrekening hebt staan. 

Bij het aanvragen van een doorlopend krediet of persoonlijke lening kan dit al snel oplopen tot een paar weken voordat je daadwerkelijk over het geleende bedrag kan beschikken.

Heb je geld nodig en heb je een negatieve BKR registratie? 

Dan kan een minikrediet uitkomst bieden. In dat geval kom je namelijk niet langer in aanmerking voor een persoonlijke lening. 

Ook al kan je geld lenen zonder BKR controle en leen je slechts een klein bedrag voor een korte periode, je moet er natuurlijk wel altijd rekening mee houden dat je het geleende bedrag op tijd terug dient te betalen. 

Via sms wordt je op de hoogte gehouden wanneer je wordt geacht het geleende bedrag terug te betalen. Op die manier kan je het op tijd terugbetalen niet per ongeluk vergeten.

Zorg ervoor dat je op tijd het geleende bedrag inclusief de rente die je dient te betalen tijdig terugstort. Doe je dit niet op tijd dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Aanbieders van minileningen

Op onze website kom je twee aanbieders van minikredieten tegen. Dit zijn saldodipje en ferratum. Beide zijn in het bezit van de benodigde vergunningen en zijn op dit moment de enige bedrijven die nog een minikrediet verstrekken.

In het verleden waren er nog verschillende andere aanbieders. Deze zijn echter allemaal gestopt met het verstrekken van een minilening. Sommige bedrijven zijn zelfs helemaal verdwenen. Dit omdat het AFM scherp toezicht houdt op het verstrekken van kredieten. De bedrijven die zijn gestopt voldeden niet aan de voorwaarden en eisen van het AFM, waardoor zij genoodzaakt waren de activiteiten te staken.

Een minikrediet aanvragen

Het enige wat je nodig hebt bij het indienen van een aanvraag is een copie van een identiteitsbewijs. Deze kopie die je tijdens het aanvraagproces via de website te uploaden.

Daarnaast dien je ook een testbetaling van 1 eurocent uit te voeren. Dit om te controleren dat het bankrekeningnummer dat je hebt opgegeven ook echt van jou is. Anders zou je een minikrediet kunnen aanvragen op iemand anders zijn naam.

Geen BKR controle

Een lening aanvragen zonder bkr toetsing is vandaag de dag alleen nog maar mogelijk bij een mini lening. Alle andere type leningen zullen een BKR controle ondergaan tijdens het proces van aanvragen. 

Vaak gebeurd dit zelfs ook als je iets op afbetaling wilt aanschaffen. Want iets kopen op afbetalingen is eigenlijk niks anders dan een lening afsluiten. 

Waarom sluiten mensen kleine leningen af?

De redenen waarom mensen besluiten een minikrediet af te sluiten lopen nogal uiteen. Voor sommige mensen is het noodzakelijk om extra geld ter beschikking te hebben omdat ze niks meer op hun bankrekening hebben staan. Andere mensen lenen een klein bedrag om bijvoorbeeld een leuke vakantie te boeken. 

Het is in onze opinie echter wel zo dat het afsluiten van een minikrediet geen goede optie is indien je een grote aankoop wilt doen. Doordat je slechts een klein bedrag kan lenen en ook dat je dit bedrag weer snel terug dient te betalen, zijn er in dat geval betere opties waarbij je ook minder rente betaalt. 

Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je voor een grote aankoop zoals een auto net een klein bedrag tekort komt. In dat geval kan je dan via een kleine lening het tekort wat je hebt voor de aanschaf van een auto overbruggen.

300 euro lenen | Binnen 24 uur geld

Als je iemand hoort zeggen, ik wil 300 euro lenen, dan denken veel mensen; wat kan je nu met een dergelijk klein bedrag? In dat geval zou je jezelf eens moeten verplaatsen in de situatie van deze mensen. Voor veel  mensen biedt een bedrag van 300 euro lenen uitkomst.

Een klein bedrag lenen helpt mensen bij een geld tekort

Vaak is het zo dat deze groep mensen niet in aanmerking komt voor het afsluiten van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Of het inkomen is niet toereikend om een dergelijke lening te kunnen aanvragen en afsluiten, of er is sprake van een negatieve BKR codering. 

In dat geval zal een aanvraag voor zowel een doorlopend krediet of persoonlijke lening worden afgewezen. Dit is uitermate vervelend wanneer je geld wilt lenen.

Voor deze groep mensen is het een uitkomst dat er via een minilening toch de mogelijkheid bestaat, zodat je toch geld kunt lenen. Want heb je echt geld nodig, dan kan dat uitermate vervelend zijn en veel problemen veroorzaken. 

Zo kan je snel 300 euro lenen, maar zelfs lagere bedragen zijn mogelijk. Je kan namelijk via een mini lening ook 100 euro lenen of 200 euro lenen.

Is dit niet toereikend, dan is het ook mogelijk om op deze manier een bedrag van 1000 euro te lenen.

Maar hoe kan je een kleine lening nu eigenlijk aanvragen?

Het gaat bij een lening van kleine bedragen vooral om snelheid. Er wordt alles aan gedaan dat je bijna direct geld tot jouw beschikking hebt. Zo snel zelfs, dat je binnen 24 uur al geld op je rekening kan hebben staan.

Via het internet kan je binnen een paar minuten al een aanvraag indienen. Vervolgens wordt deze aanvraag ook direct in behandeling genomen, zo dat je niet nodeloos lang hoeft te wachten op een terugkoppeling. 

Dit in tegenstelling tot het aanvragen van een lening bij een bank waar het al snel een aantal dagen duurt voordat er überhaupt naar de aanvraag wordt gekeken. Snel geld lenen is bij een bank doorgaans niet aan de order.

Ferratum

Binnen 24 uur geld op je rekening? Vraag dan direct een lening aan.

Saldodipje

Als je nu een lening aanvraagt, kan je morgen al over het geld beschikken

Geld lenen zonder rompslomp

Voor een aanvraag van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening komt er aardig wat bij kijken. Daarnaast kan je alleen dergelijke leningen aanvragen voor grotere bedragen. 

Waarschijnlijk meer dan dat je daadwerkelijk nodig hebt, indien je alleen een korte periode van een geld tekort wilt overbruggen. Voor een lening minder dan 2,500€ kan je bij een bank niet terecht.

Op zich kan ik dat wel begrijpen. Doordat er een strikte procedure geldt ter beoordeling van elke aanvraag van een lening dient een bank behoorlijk wat tijd te investeren om een aanvraag van een lening te beoordelen.

De mensen die aan de slag gaan met de beoordeling van een aanvraag van een lening dienen door de bank te worden betaald. 

De kosten die dit met zich meebrengt kunnen niet worden terugverdient door het verstrekken van een lening van een paar honderd euro voor een paar maanden.

Een kortlopende verplichting

Een ander kenmerk van een minilening is dat het om een kortlopende verplichting gaat. De looptijd is maximaal 62 dagen en er bestaan twee andere standaard termijnen voor een lening, te weren 30 en 45 dagen. 

Binnen deze termijn dien je het bedrag van de lening inclusief de bijbehorende rente weer terug te betalen.

Aan de ene kant is het een voordeel dat je dus niet lang aan de lening vast zit. Aan de andere kant dien je er wel voor te zorgen dat je binnen deze termijn de lening weer kan terugbetalen. Want dit is uiteindelijk de overeenkomst en verplichting die je aangaat.

Hoeveel kost een lening van 300 euro?

Uiteraard dien je rente te betalen bij het afsluiten van een lening. Ook al gaat het slechts om een klein bedrag. Het voordeel van het lenen van een klein bedrag is dat de rente over slechts een klein bedrag wordt berekend. 

Daarentegen is het rentepercentage wel hoog en bedraagt op dit moment 13,99%. Dit is gelijk aan de maximaal toegelaten kredietvergoeding. In onderstaand overzicht kan je zien hoeveel je aan rente dient te betalen bij een lening van 300 euro.

Termijn van de leningTe betalen renteTotaal terug te betalen
30 dagen3,24€303,24€

Een garantstelling in plaats van BKR controle

Een minilening is een vorm van geld lenen zonder BKR toetsing. Dit heeft als voordeel dat de aanvraag veel sneller wordt goedgekeurd. Daarnaast levert het aanvragen van een lening ook geen probleem op indien je in het bezit bent van een negatieve BKR codering.

Het achterwege blijven van deze BKR controle betekent wel een groter risico voor de verstrekker van de lening. Door dit in te dekken wordt er gevraagd om een garantstelling. 

Dit is niet meer of minder dan iemand die jij aanbrengt die garant wil staan voor terugbetaling van het bedrag van de lening en de bijbehorende rente.

Een garantsteller kan je zoeken in jouw vriendenkring of misschien een familielid die dit voor jou wil doen. Het is in mijn opinie aan te raden eerst zelf op zoek te gaan naar een garantsteller voordat je deze aanvraagt via de verstrekker van het flitskrediet zoals Ferratum uk Ltd. 

Dit is namelijk ook een mogelijkheid, maar hier zitten wel hoge kosten aan verbonden. Vraag je een garantsteller aan via de flitskrediet aanbieder, dan wordt een minilening een behoorlijk dure aangelegenheid. 

Regel je zelf de garantsteller dan valt het bedrag aan rente wat je dient te betalen wel weer mee. Dit omdat je slechts een klein bedrag voor een korte periode leent.

Meer of minder lenen dan 300 euro

Beide opties zijn mogelijk. Het minimum bedrag wat je kan lenen is 100€. Het maximumbedrag is 1,500€. Bij een lening van 1,500€ is de termijn van de lening automatisch 62 dagen. 

Houdt er echter wel rekening mee dat bij een lening van 1,500€ je na 31 dagen de eerste termijn, de helft van het bedrag, dient terug te betalen.

Ga je 300 euro lenen, dan is de standaard termijn van de lening 30 dagen, voordat je het geld weer dient terug te betalen. Ga je 500 euro lenen, dan heb je de keuze uit 30 dagen of 45 dagen voor de termijn van de lening.

Wil je een minilening aanvragen? Onze website is puur informatief en wij bemiddelen niet. Je kan voor een kleine lening terecht bij onderstaande geldverstrekkers:

200 euro lenen? Dit regel je binnen 5 minuten

Een bedrag van 200 euro lenen, waarbij je zo snel mogelijk over het geld kunt beschikken? Op deze pagina leggen wij uit hoe eenvoudig het is om een dergelijk bedrag te lenen. Heb je geld nodig en wil je een klein bedrag lenen, lees dan verder.

Kleine leningen worden steeds populairder

Er is een grote vraag naar kleine leningen. Vooral wanneer het einde van de maand nog niet in zicht is en je nog even op jouw salaris dient te wachten. Maar het leven gaat natuurlijk gewoon door. 

De periode overbruggen totdat je jouw salaris weer ontvangt kan simpel via het afsluiten van een minilening. Met een minilening kan je snel en eenvoudig 200 euro lenen. Op die manier heb je voor een korte periode de beschikking over wat extra geld. Je kan dit zien als een voorschot op jouw salaris.

Andere bedragen lenen dan tweehonderd euro

Maar natuurlijk ook andere bedragen kan je snel lenen. Zo is 100 euro lenen of 1,000 euro lenen uiteraard ook mogelijk. Snel geld lenen is uiteindelijk beperkt tot 1500 euro, het maximale bedrag van een flitskrediet. 

Terug betalen doe je tussen de 31 en 62 dagen. Zorg ervoor dat binnen deze termijn het bedrag van de lening weer op de rekening staat van de verstrekker van het minikrediet.

Waarom 200 euro lenen via een minilening

Bij een bank kan je niet terecht wanneer je een dermate klein bedrag als 200 euro wilt lenen. Dit is gewoonweg niet interessant voor een bank, omdat zij hier geen geld mee kunnen verdienen. 

Het proces van afsluiten waarbij er redelijk wat tijd wordt besteed duurt gewoon te lang. En tijd is uiteraard geld voor een bank, omdat zij hun personeel en overige vaste kosten dienen te betalen.

Een lening bij een bank kan je dan doorgaans alleen afsluiten voor hogere bedragen. De standaard is hier normaal gesproken minimaal 5,000 euro. Soms willen zij hier nog wel eens van afwijken en een lager bedrag van 2,500 euro lenen. Minder zal echter niet mogelijk zijn.

Deze leningen worden verstrekt in de vorm van een doorlopend krediet of persoonlijke lening. En dan zit je direct ook jaren vast aan een lening. Want naast minimumbedragen die je dient te lenen is er ook een minimumslooptijd die al snel 48 maanden bedraagt.

Lenen via een bank duurt langer

Indien je echt snel over de 200 euro wilt beschikken is het ook een nadeel om dit via een bank te doen. Door het papierwerk wat er aan te pas komt duurt het al snel een week of twee voordat je daadwerkelijk over het geld kunt beschikken. 

En tegen die tijd heb je jouw salaris alweer ontvangen en is er dus geen noodzaak meer tot het afsluiten van een lening.

Bij het afsluiten van een minilening gaat dit veel sneller. Zo snel zelfs dat je al binnen 24 uur over geld kunt beschikken. Dat verschilt nogal met het afsluiten van een lening via een bank.

Snel 200 euro lenen? Een minilening aanvragen!

Hoe kan je nu zo snel aan dit bedrag komen? Dit is vrij simpel. Hetgeen je dient te doen is als volgt:

1. Ga naar de website van een van de minilening aanbieders. Dit zijn Saldodipje en Ferratum.
2. Vul het bedrag in wat je wilt lenen. Je kunt ronde bedragen zoals bijvoorbeeld 200 euro lenen.
3. Kies de looptijd van de lening. Je kan kiezen uit 30 dagen, 45 dagen of 62 dagen.
4. Verstuur via de website waar je de lening wilt afsluiten een kopie van jouw identiteitsbewijs.
5. Kies hoe je de garantstelling wilt regelen. Doe je dit zelf of laat je dit over aan de kredietverstrekker.
6. Doe een overboeking van 1 cent om op die manier te verifiëren dat het echt om jouw bankrekening gaat.
7. Verstuur de aanvraag.

Saldodipje

Als je nu een lening aanvraagt, kan je morgen al over het geld beschikken

Ferratum

Binnen 24 uur geld op je rekening? Vraag dan direct een lening aan.

Waar kan je een bedrag van 200 euro voor gebruiken

Er zijn talloze redenen waarom mensen ervoor kiezen een bedrag van 200 euro te lenen. 

Het zijn er teveel om op te noemen waarvoor je een kleine lening kunt gebruiken, maar de meest voorkomende zijn:

 • Een wasmachine die dient te worden gerepareerd of te worden vervangen.
 • Een televisie die kapot gaat
 • Extra geld voor een leuke vakantie
 • Nieuwe kleren voor een feest of bruiloft
 • Iets leuks doen met de familie
 • Nieuwe meubels kopen
 • Extra financiële ruimte
 • Een openstaande rekening die dringend dient te worden betaald

Wil je nog meer redenen zien waarom mensen geld lenen, dan kan je hier op de pagina van Wikifin een uitgebreid onderzoek bekijken.

Lenen zonder BKR controle of BKR registratie

Bij het aanvragen en afsluiten van een minikrediet komt er geen BKR aan te pas. Er wordt dus geen BKR controle uitgevoerd en de lening wordt ook niet bij het BKR geregistreerd. Het is gewoon geld lenen zonder BKR tussenkomst. 

Op het moment dat je de lening hebt afgelost ben je er voorgoed vanaf. Je zult er geen nadelige gevolgen van ondervinden bij het aanvragen van een nieuwe lening of bij het afsluiten van een hypotheek. 

Dit is direct een van de hoofdredenen dat mensen ervoor kiezen om deze manier snel geld te lenen via het internet.

Snel geld lenen

Wanneer je een onverwachte uitgave hebt, dan kan snel geld lenen een goede uitkomst bieden. Een minilening, afhankelijk van het bedrag en hoe lang  je het geld nodig hebt, kan je in dat geval snel uit de problemen helpen.

Ga je geld lenen bij bijvoorbeeld een bank zoals de ABN AMRO, dan kan een lening aanvragen behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Hetzelfde geldt voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Hier gaat gewoonweg de nodige tijd overheen.

Wilt je snel geld lenen? Bekijk dan de mogelijkheden op deze pagina.

Weet je welk bedrag je snel wilt lenen?

Er zijn verschillende websites waar je snel een lening kunt aanvragen en afsluiten. Bij saldodipje kan je minilening aanvragen voor een bedrag van maximaal 1,200€ lenen voor een maximale duur van 62 dagen. Hier kan je dus terecht wanneer je direct geld nodig hebt.

Ferratum is een andere grote aanbieder van minileningen.  Ook hier kan je eenvoudig een klein bedrag lenen en eenvoudig binnen een paar minuten gratis en vrijblijvend een offerte aanvragen. Per e-mail wordt je dan precies op de hoogte gehouden van de voortgang. Het bedrag wat je hier kunt lenen en de maximale looptijd is ook hier 1,200€ voor maximaal 62 dagen.

Bij beide aanbieders kan je snel geld lenen. Zoals je aan de bedragen kunt aflezen, is een snelle lening wel gelimiteerd tot kleinere bedragen. Er worden leningen verstrekt van standaard en ronde bedragen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld zo kan je bijvoorbeeld 200 of 400 euro lenen.

Snel geld op jouw rekening

Wil je snel geld op je rekening en eigenlijk nog het geld binnen 24 uur op je rekening hebben staan, dan is een zogenaamd flitskrediet een goede optie. En als dit is waarnaar je op zoek bent dan ben je op onze website flitskrediet aanbieders op het juiste adres. Snel geld lenen kan in veel gevallen binnen 1 werkdag geregeld worden.

Hoeveel rente dien je te betalen?

De rente ligt relatief hoog voor een minilening. Heb je geld nodig voor een langere termijn, dan is een dergelijke lening dan ook veelal niet de beste keuze. 

In dat geval kan je beter op zoek gaan naar het beste aanbod voor een doorlopend krediet of een persoonlijke. De rente zal voor dit soort leningen behoorlijk lager zijn. Doorgaans is de rente minder dan de helft dan de rente voor een minilening.

Aangezien de duur en het te lenen bedrag bij een flitskrediet relatief laag zijn valt de te betalen rente in absolute vorm echter wel weer mee. Maar toch, procentueel betaal je een behoorlijk bedrag. In het onderstaande overzicht kan je precies zien hoeveel rente je dient te betalen voor verschillende bedragen die je snel kan lenen.

Wanneer je een onverwachte uitgave hebt, dan kan snel geld lenen een goede uitkomst bieden. Een minilening, afhankelijk van het bedrag en hoe lang  je het geld nodig hebt, kan je in dat geval snel uit de problemen helpen.

Ga je geld lenen bij bijvoorbeeld een bank zoals de ABN AMRO, dan kan een lening aanvragen behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Hetzelfde geldt voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Hier gaat gewoonweg de nodige tijd overheen.

Wilt je snel geld lenen? Bekijk dan de mogelijkheden op deze pagina.

Snel geld lenen

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SNEL GELD LENEN?

Naast dat je voor een kleine lening, waarbij je ook snel over het geld kan beschikken, een relatief hoge rente dient te betalen, kunnen er kosten voor een garantstelling in rekening worden gebracht.

De kredietverstrekker zal vragen om een garantstelling zodat zij zekerheid hebben dat het geleende bedrag weer wordt terugbetaald. Deze garantstelling kan worden afgegeven door iemand die je kent en die dit wilt doen.

Ben je niet in de gelegenheid zelf iemand te vinden die voor jou garant wilt staan, dan kan je deze aanvragen via Ferratum UK Ltd. Hiervoor worden dan wel extra kosten in rekening gebracht.

Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen en een grote invloed hebben op de totale kosten van de lening. Bij direct geld lenen is het in onze opinie dan ook aan te bevelen om zelf opzoek te gaan naar een garantsteller.

Naast dat je de lening dient af te lossen, dien je in het geval van een externe garantsteller ook deze kosten te voldoen op de vervaldatum van van de lening.

VINDT ER EEN BKR TOETSING PLAATS BIJ EEN SNELLE LENING?

De voorwaarden bij snel geld lenen zijn veel minder strikt dan bij andere type leningen. Zo vindt er veelal geen BKR controle plaats.

Wel is het zo dat de wet- en regelgeving een aantal jaren geleden drastisch is aangepast. Tot die tijd vielen kredieten met een looptijd van minder dan 60 dagen niet onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Gelukkig is dat nu wel het geval. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de kosten die in rekening mogen worden gebracht aan een maximum zijn verbonden. Deze kosten mogen niet meer dan 14% bedragen. Dit wordt in de volksmond de maximale kredietvergoeding genoemd.

VERBORGEN KOSTEN ZIJN INMIDDELS VERBODEN

Verborgen kosten zijn hiermee aan banden gelegd. Toch is het goed om altijd het principe te hanteren: vertrouwen is goed, weten is beter. Het kan nooit kwaad om even per e-mail na te vragen dat er geen verdere kosten aan het flitskrediet zijn verbonden. Op deze manier heb je altijd een bevestiging per e-mail waarbij je bij eventuele problemen op kan terugvallen.

Vaak gaat het bij het afsluiten van flitskredieten of minileningen om een noodsituatie. Bijvoorbeeld een wasmachine die kapot is gegaan, een huisdier die een operatie nodig heeft of de auto die ermee ophoudt.

Hier werd in het verleden nog wel eens misbruik van gemaakt door verschillende kredietaanbieders. De kosten die werden berekend waren torenhoog omdat de mensen als het ware geen keus hadden. Dit is gelukkig verleden tijd..

Ondanks dat er geen BKR toetsing wordt gedaan, is het ten alle tijden aan te bevelen om alleen te lenen binnen jouw budget. Geld lenen kost geld, dus stel zeker dat je in staat bent om het geleende bedrag binnen de gestelde termijn terug te betalen.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Uiteraard is het altijd het beste om ervoor te zorgen dat u niet in de situatie terecht komt dat je  snel geld nodig hebt. Dit is niet altijd even eenvoudig, zeker als jouw inkomsten niet al te hoog zijn.

Een goede planning is hierbij essentieel. Zelfs als je elke maand een klein bedrag op een spaarrekening zet, heb je na verloop van tijd toch een buffer opgebouwd waarop je kan terugvallen.

Al is het maar 10€ of 20€ per maand, na een aantal jaren heb je dan toch een bedrag achter de hand waar je op kunt terugvallen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine of televisie.

Heb je een keer een financiële meevaller dan is het ook zeker verstandig om hier in ieder geval een gedeelte van op een spaarrekening te zetten.

De rente die je op een spaarrekening krijgt is heden ten dage helaas te verwaarlozen. Toch is het in dit soort situaties aan te bevelen om het geld op een spaarrekening te zetten en er bijvoorbeeld niet mee te gaan beleggen.

Dit omdat je snel bij jouw geld moet kunnen en je hier geen risico over wilt lopen. Je wilt niet dat indien je het geld nodig hebt bijvoorbeeld de aandelenbeurs er slecht voorstaat en een gedeelte van jouw geld is verdampt.

GELD LENEN KOST GELD!

Voordat je een lening afsluit, bereken dan altijd wat de totale kosten zijn. Wees er absoluut zeker van dat er geen verborgen kosten zijn, wat achteraf een vervelende verrassing kan opleveren.

Zorg er gewoonweg voor dat je weet waar je aan toe bent. Niet voor niets komt je de slogan geld lenen kost geld vaak tegen. Echter, zou er ook aan  moeten worden toegevoegd, weet hoeveel geld lenen jou kost!

De marktleiders op het gebied van een flitskrediet zijn op dit moment Saldodipje en Ferratum. Zij kunnen jou snel een bedrag van maximaal 1,200 Euro lenen. De aanvraag voor een lening voor maximaal dit bedrag kan je geheel online doen.

Wanneer je een onverwachte uitgave hebt, dan kan snel geld lenen een goede uitkomst bieden. Een minilening, afhankelijk van het bedrag en hoe lang  je het geld nodig hebt, kan je in dat geval snel uit de problemen helpen.

Ga je geld lenen bij bijvoorbeeld een bank zoals de ABN AMRO, dan kan een lening aanvragen behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Hetzelfde geldt voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Hier gaat gewoonweg de nodige tijd overheen.

Wilt je snel geld lenen? Bekijk dan de mogelijkheden op deze pagina.

Lening aanvragen, wat zijn de belangrijkste overwegingen?

Wil je een lening aanvragen, dan zijn er een aantal vragen die je voor jezelf dient te beantwoorden. Wij hebben de, in onze opinie, belangrijkste overwegingen op een rij gezet.

Waarvoor en voor hoeveel geld wil je een lening aanvragen?

Hetgeen je met het geld wat je wilt lenen wilt doen, is van belang om het juiste type lening te selecteren. 

Het meest voorkomende voorbeeld is het kopen van een huis. Hiervoor sluit je een hypotheek af. Dit omdat je via een hypotheek het meeste geld kunt lenen en bovendien de rente die je dient te betalen het laagst is. Ga je een huis kopen, dan is een lening aanvragen vrij vanzelfsprekend een hypotheek.

Wil je een auto, bankstel of nieuwe tv kopen, dan is of een doorlopend krediet of een persoonlijke lening het type lening wat hier het beste bij past. 

Bij een persoonlijke lening heb je een vaste looptijd en weet je precies wat je dient te betalen. Een doorlopend krediet daarentegen biedt meer flexibiliteit. Welke lening je het beste kan aanvragen, hangt in dit geval ook af van persoonlijke voorkeuren.

Heb je een dringend geld tekort, wat niet al te groot is, dan kan je een minilening of flitskrediet afsluiten. Op die manier kan je snel geld lenen, maar een niet al te groot bedrag. Zo kan je maximaal 1000 euro lenen.

Hoe lang wil je beschikken over het geld?

Op welke termijn denk je de lening weer te kunnen aflossen. Heb je bijvoorbeeld over een maand het geld beschikbaar om een lening terug te betalen, dan is een minilening een geschikte keuze. 

Gaat er echter een paar jaar overheen, dan is een persoonlijke lening of doorlopend krediet een betere keuze.

Heb je meerdere leningen openstaan of een negatieve bkr registratie?

In dat geval is een lening aanvragen veelal beperkt tot het aanvragen van een minilening. Dit omdat een doorlopend krediet of persoonlijke lening je in deze situaties niet snel verstrekt zal worden. Geld lenen zonder BKR is beperkt tot het aanvragen van een flitskrediet.

Hoe snel heb je het geld nodig?

Zit je dringend verlegen om geld en heb je het liefst zo snel mogelijk de beschikking over het geld, dan is een minilening weer de aangewezen lening. Dit omdat je via het afsluiten van een flitskrediet al binnen 24 uur geld op je rekening kan hebben staan. 

Bij een doorlopend krediet of een persoonlijke lening gaat hier langer overheen. Een hypotheek aanvragen neemt nog langer in beslag. 

Wil je snel van een lening af?

Een doorlopend krediet en persoonlijke lening hebben doorgaans een minimale looptijd van 48 maanden. Een doorlopend krediet kan je wel als het ware aflossen, zodat het openstaande saldo nul wordt. In dat geval betaal je geen rente meer.

Bij een persoonlijke lening gaat dit niet zo gemakkelijk. Het is vaak standaard dat je bij vervroegd aflossen een boete dient te betalen. 

De maximale looptijd van een persoonlijke lening of doorlopend krediet varieert en hangt af van jouw leeftijd. Langer dan 120 maanden zal je deze echter niet snel tegenkomen.

Een minilening heeft een veel kortere looptijd, die doorgaans maximaal 62 dagen bedraagt.

Wil je een vast bedrag of flexibel bedrag per maand betalen?

Wil je zekerheid, en geeft een vaste rente en precies hoeveel je elke maand dient te betalen, jouw een gerust gevoel, dan is het aannemelijk dat een persoonlijke lening het beste bij jouw past.

Ben je opzoek naar een goedkopere lening?

Heb je bestaande leningen maar heb je het gevoel dat je teveel rente betaald, dan kan je op zoek gaan naar een lening met een lagere rente. 

Houdt echter bij een lening aanvragen wel rekening met een eventuele boete bij vervroegd aflossen. Deze is doorgaans afhankelijk van de resterende looptijd van de lening. De boete die je dient te betalen bepaald of het aantrekkelijk is om een lening over te sluiten of niet. 

Vergelijken van leningen

Voordat je een lening afsluit is het in onze opinie verstandig om verschillende leningen met elkaar te vergelijken. Op die manier weet je zeker dat je kiest voor de lening met de beste voorwaarden. En hiermee bedoelen wij vooral de lening met de laagste rente.

Dit geldt niet voor een minilening. Deze leningen hebben een vaste rente en bovendien zijn er in Nederland slechts een beperkt aantal aanbieders, zoals Saldodipje en Ferratum, die allemaal dezelfde rente hanteren.

Geld lenen kost geld

Dit geldt voor elke lening die je afsluit. Voor een lening dien je nu eenmaal rente te betalen. Bij het afsluiten van een doorlopend krediet, persoonlijke lening of hypotheek wordt er doorgaans een financieel advies verstrekt. In dit advies wordt exact uiteen gezet hoeveel je gedurende de looptijd aan rente dient te betalen.

Een minilening sluit je af zonder de tussenkomst van een financieel adviseur. Dit vergt dan ook meer eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf te bepalen of je instaat bent het bedrag van de lening binnen de gestelde looptijd weer terug te betalen. 

Waar kan je een lening afsluiten?

Je kan dit doen bij jouw bank, waar je ook jouw bankrekening hebt lopen. In onze opinie is het echter raadzaam altijd het aanbod van de bank te vergelijken met hetgeen je online kan vinden. 

Is het aanbod van jouw bank wel het beste wat je kan krijgen, of zijn er online andere aanbieders die een beter aanbod hebben dat bij jouw wensen past.

Het aanvragen van offertes is eenvoudig en vrijblijvend. Het kost je alleen wat tijd om verschillende aanvragen online in te dienen. Daarentegen kan het je, zeker als het om een groter bedrag en een langere looptijd gaat, veel geld besparen.

Een lening afsluiten of een lening aanvragen is niet mogelijk op onze website. Wij zijn een puur informatieve website en geven geen persoonlijk advies en bemiddelen niet. Overweeg je een lening af te sluiten, dan kan je een van de genoemde aanbieders op onze website bezoeken.

Vandaag nog geld nodig, dat kan!

Wanneer u geld nodig heeft en eigenlijk ook zeer dringend en het liefst nog vandaag nog, dan is dat mogelijk. Het antwoord op het probleem vandaag nog geld nodig, is een minilening.

Op die manier kunt u snel een klein bedrag lenen. Bovendien gaat het om geld lenen zonder bkr, dus u hoeft uzelf ook geen zorgen te maken over een eventuele negatieve bkr codering of registratie. Daarnaast wordt een minilening ook niet geregistreerd bij het bkr, waardoor het geen invloed heeft op een andere lening of een hypotheek die u in de toekomst zou willen afsluiten.

U heeft vandaag nog geld nodig, dan wilt u dus vandaag nog geld op uw bankrekening hebben staan, zodat u de beschikking heeft over contant geld. Het streven van de leningverstrekker is om binnen 24 uur geld op uw rekening te hebben staan.

Vandaag geld lenen, snel terugbetalen

Bij deze vorm van snel geld lenen is het zo dat u de lening ook weer snel dient af te lossen. Er wordt met verschillende standaard termijnen gewerkt. De kortste looptijd is 30 dagen en eventueel kan u ook een lening voor 62 dagen afsluiten. Daarom wordt het ook wel een flitskrediet genoemd.

Daarnaast zijn de bedragen die u kan lenen beperkt. Doorgaans is het maximale bedrag 1000 euro. Wanneer u vandaag nog geld nodig hebt, maar het bedrag wat u wilt lenen is hoger, dan wordt het een lastige aangelegenheid.

Indien u snel geld nodig heeft, waarbij het gaat om een aanzienlijk bedrag dan ontkomt u niet aan een bkr controle. Lenen zonder bkr toetsing is beperkt tot een minilening. 

De bkr controle is toch verplicht?

Dat klopt. Maar wel voor Nederlandse bedrijven. En hier speelt het internet een belangrijke rol. Bedrijven die alleen online actief zijn kunnen in principe overal gevestigd zijn. 

Als bedrijf in Nederland dan alleen via de website actief is, dan kan je moeilijk zeggen dat het om een Nederlands bedrijf gaat. Er zijn inmiddels talloze bedrijven die alleen via een website actief zijn in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven zoals Amazon. Je kan toch moeilijk zeggen dat het hier om een Nederlands bedrijf gaat.

Op die manier kunnen de aanbieders van een mini lening toch een lening verstrekken, zonder dat er een bkr registratie of controle aan te pas komt. De AFM heeft hier meerdere malen naar gekeken maar hebben geen grond kunnen vinden om het te verbieden.

Direct geld lenen, is lenen zonder financieel advies

Dit alles neemt niet weg dat u hierdoor ook geen financieel advies krijgt. Dit is nauw verbonden aan de bkr wetgeving. 

In Nederland bestaat er voor kredietverstrekkers een zorgplicht naar de consument toe. Zij dienen uw financiële situatie te bekijken en ook een advies uit te brengen of het verstandig is om een lening af te sluiten. Daarbij wordt er u ook voorgerekend hoeveel de lening u nu in werkelijkheid echt gaat kosten.

Bij een minilening is dit niet het geval. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de beslissing of die verstandig is of niet. 

Wie zijn de flitskrediet verstrekkers?

Via het internet kunt u via Saldodipje en Ferratum een minilening aanvragen. Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen zijn deze bedrijven in Nederland alleen actief via het internet. En niet alleen in Nederland, deze bedrijven bieden kleine leningen aan in alle Europese landen.

Het gaat hier om bedrijven die respectievelijk  van Finse en Engelse origine te zijn. U hoeft dus niet bang te zijn dat u te maken krijgt met bijvoorbeeld bedrijven uit Oost Europa.

Ferratum is onderdeel van een groot conglomeraat wat beursgenoteerd is aan de effectenbeurs in Frankfurt. Dus ook de Duits beurstoezichthouder houdt hier een oogje in het zeil.

Wat zijn de kosten als u direct over geld wilt beschikken?

Het is eigenlijk overbodig te vermelden dat u rente dient te betalen bij het afsluiten van een lening. Wat echter specifiek is bij een minilening is de garantstelling. Bij elke lening die wordt versterkt is er een garantstelling vereist.

Hierbij zijn er twee mogelijkheden. Dit regelt u zelf, doordat u iemand kent die voor u garant wilt staan, of u vraagt deze aan via Ferratum UK Ltd. Aan het aanvragen van een garantstelling via Ferratum UK ltd zitten wel extra kosten verbonden, die bovendien behoorlijk op kunnen lopen. Op die manier kan een kleine lening behoorlijk oplopen qua kosten en wordt direct geld lenen behoorlijk duur.

Oplossen van acute geldproblemen

Heeft u een rekening ontvangen, dan kan u met deze kleine lening deze echter wel netjes op tijd betalen. En heeft u bijvoorbeeld al meerdere aanmaningen ontvangen en is de volgende stap een incasso traject, dan kan het goedkoper zijn om op deze manier een lening aan te vragen. Of misschien zijn de gevolgen van het niet op tijd betalen nog wel groter en kunt u op deze manier deze problemen voorkomen.

Dat neemt niet weg dat u de lening weer op tijd dient terug te betalen. Anders bent u alleen maar de problemen voor uw uit aan het schuiven.

Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een vorm van lenen, waarbij het bedrag van de lening wordt gebruikt voor de aanschaf van een product met beperkte houdbaarheid. 

De belangrijkste vormen van consumptief krediet

De meest voorkomende vormen van consumptieve kredieten zijn doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. 

Een persoonlijke lening kenmerkt zich doordat het een lening is met een vaste looptijd en een vaste rente. Je betaalt gedurende de gehele looptijd van de lening een vast bedrag. 

Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. Je betaalt elke maand een percentage van de hoofdsom als aflossing en daarnaast de variabele rente over het bedrag van het doorlopend krediet wat je daadwerkelijk hebt opgenomen en gebruikt. Hierdoor is het maandelijkse bedrag wat je dient te betalen variabel. 

Waarvoor worden consumptieve kredieten gebruikt?

Deze leningen worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt. De meest voorkomende zijn:

 • Auto`s
 • Meubelen
 • TV en audio apparatuur
 • Witgoed zoals wasmachines

(Bron: Wikipedia)

Zoals je kunt zien zijn dit goederen met beperkte houdbaarheid. Aan de andere kant zijn het wel producten die jaren meegaan. 

Kopen op afbetaling en lease

Je komt tegenwoordig meer en meer producten tegen die je op afbetaling kan kopen.Of in de vorm van lease kan aanschaffen. Was het vroeger veelal gericht op auto`s, nu  kun je tegenwoordig een boxspring leasen.

Dit vertoont veel overeenkomsten met een koop op afbetaling. Het verschil is  echter dat bij het eind van een lease het product dat je hebt geleasd niet automatisch jouw eigendom is. 

Je hebt vaak wel de mogelijkheid om deze tegen een van tevoren vastgelegd bedrag jouw eigendom te maken. Bij koop op afbetaling is het product na de laatste betaling echter automatisch jouw eigendom. 

Een klein bedrag lenen

Een specifieke vorm van een consumptief krediet is een minilening. Door de korte looptijd van deze leningen en de hoge rente is een dergelijke lening minder of  niet geschikt voor een grote aankoop zoals een auto, 

Een dergelijke kleine lening wordt vaak gebruikt wanneer snel geld lenen gewenst is. Bovendien kan je deze lening afsluiten zonder dat er een BKR toetsing plaatsvindt. Omdat een dergelijke lening snel kan worden afgesloten en ook snel wordt uitbetaald, wordt het ook wel een flitskrediet genoemd.

Rood staan

Rood staan is ook een vorm van consumptief krediet. Dit is doorgaans een vrij dure methode van geld lenen. Zeker als het gaat om ongeoorloofd rood staan. Dan wordt vaak de maximaal toegelaten kredietvergoeding in rekening gebracht.

De kosten van een lening behoren tot de kosten van een aanschaf

Bij  de aanschaf van goederen en het bepalen van de totale kosten van de aanschaf is het verstandig om ook de kosten van het consumptief krediet mee te rekenen, om zodoende te beoordelen of je jezelf de aanschaf kan veroorloven.

Je komt nogal eens promotionele acties tegen waarbij je bijvoorbeeld het eerste jaar geen rente hoeft te betalen. Vooral bij de aanschaf van een auto gebeurt dit regelmatig. Los je het krediet echter niet af binnen deze rente vrije termijn, dan is het verstandig om de condities na deze periode grondig te bekijken alvorens een lening af te sluiten. Weet hoeveel je in de toekomst dient te betalen.

De kosten van een consumptief krediet

De grootste kosten van een lening is doorgaans de rente die je dient te betalen. Daarnaast kan er in sommige gevallen een afsluitprovisie in rekening worden gebracht. Bij een minilening kunnen er ook kosten voor een garantstelling in rekening worden gebracht.

Indien je een garantstelling aanvraagt via de kredietverstrekker kunnen de kosten van een garantstelling behoorlijk oplopen. Hierdoor kunnen de totale kosten van een minilening, naast de hogere rente die je dient te betalen, behoorlijk in de papieren lopen.

Het is niet correct om rente en aflossing te beschouwen als kosten. Bij het aflossen geef je weer terug wat je hebt ontvangen. Je dient wel de financiële draagkracht te bezitten om deze aflossing te kunnen voldoen, maar strikt genomen zijn dit geen kosten. 

Hoeveel kost geld lenen?

Geld lenen kost geld. Dit zie je vaak voorbij komen en is ook gewoon een feit. Maar hoeveel kost geld lenen nu eigenlijk?

Wat zijn de kosten van een lening

De kosten van een geldlening is de rente die je dient te betalen. Het aflossen van een lening zijn geen kosten. Je geeft als het ware iets terug wat je ook hebt gekregen.Tegenwoordig mogen er ook geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. Dit komt de transparantie ten  goede en kan je eenvoudig zien wat de totale kosten zijn wanneer je een lening afsluit.

Verschillende type leningen

Het type lening  bepaalt grotendeels hoeveel rente je dient te betalen. De rente is doorgaans het hoogst voor een minilening

Een doorlopend krediet en persoonlijke lening zijn goedkoper wat betreft de rente die je dient te betalen. En een hypotheek is het goedkoopste type lening. Welke lening het beste is om af te sluiten hangt er vanaf waarvoor je het geld gaat gebruiken. 

Als je geld leent voor een korte periode dan is het niet verstandig om dit geld voor een grote en langdurige aankoop zoals een huis te gebruiken. 

Dat de rente voor een hypotheek het laagst is komt doordat er een onderpand is gekoppeld aan de lening. Indien de lening niet kan worden terugbetaald, dan heeft een bank de zekerheid dat zij in het ergste geval het huis kunnen verkopen en zodoende alsnog hun geld kunnen terugkrijgen.

Ook is de rente die je voor een hypotheek betaalt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit maakt deze lening nog goedkoper.

Historisch lage rente

De rente is al geruime tijd historisch laag. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze rente sterk gaat stijgen. Er zijn echter heel veel factoren die een rol spelen. Dus ook al is het de verwachting, er is geen zekerheid dat dit ook daadwerkelijk zo is. Daarnaast kunnen economische ontwikkelingen erg snel gaan. En economische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de hoogte van de rente. 

Huidige rentestanden

Op dit moment kan je online de volgende rentestanden vinden:

 

LeningRente

Doorlopend krediet

4,6% - 6%

Persoonlijke lening

3,9% - 6%

Hypotheek

1,15% - 2,2%
Minilening13,99%

De verschillen zijn behoorlijk groot. Zo is een minilening aanvragen relatief duur. Voor snel geld lenen betaal je iets extra`s. Wat is nu het verschil in EURO bij de verschillende rentetarieven? Stel je leent 1,000€ voor 3 maanden of 12 maanden. Wat dien je dan aan rente te betalen voor de verschillende leningen. Wij hebben voor het onderstaande overzicht de gemiddelde rentes genomen om deze op die manier met elkaar te kunnen vergelijken:

 

3 maanden12 maanden
Doorlopend krediet13,25€

53,00€

Persoonlijke lening

12,38€49,50€

Hypotheek

4,19€

16,75€

Minilening34,98€

139,90€

Vaste of variabele rente

Bij een hypotheek kan je doorgaans kiezen voor een vaste rente of variabele rente. Een persoonlijke lening en een mini lening hebben standaard een vaste rente en dus betaal je ook een vast bedrag per maand. Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. 

Een vaste rente geeft zekerheid. Gaar de rente stijgen of dalen dan zal je dit bij een variabele rente direct merken/ Je gaat meer betalen als de rente omhoog gaat, maar aan de andere kant,  gaat de rente dalen dan profiteer je hier ook direct van. 

Naast het verschil in de rentevaste periode zitten er ook verschillen in de looptijd van de verschillende leningen. De looptijd van een persoonlijke lening is standaard 5 jaar. Je kunt echter ook kiezen voor een kortere looptijd. 

Een kortere looptijd zal echter in veel gevallen leiden tot een hogere rente. Hoeveel je wilt lenen speelt ook een rol bij het kiezen van een type lening. Een hypotheek sluit je doorgaans af voor een hoger bedrag dan bijvoorbeeld een persoonlijke lening of doorlopend krediet.

Voorschotje lenen, waar kan je terecht?

In het verleden was het bedrijf voorschotje actief op het gebied van verstrekken van een minilening. Zij zijn inmiddels echter al geruime tijd gestopt. Hiervoor in de plaats kan je terecht bij andere aanbieders van minileningen of flitskredieten.

Waarom is voorschotje gestopt?

Dit is opgelegd door de rechter. Zij hebben een uitspraak gedaan dat zij hun leningen niet mochten verstrekken zonder vergunning. En voorschotje was niet in het bezit van de benodigde vergunningen van de AFM.

Het betoog van voorschotje was dat zij gratis leningen verstrekte. Je diende echter wel te betalen voor een spoedtoverboeking. En in de praktijk koos bijna iedereen voor een spoedtoverboeking. De kosten die hiervoor in rekening werden gebracht waren maar liefst 150€. Dit werd door de rechter gezien als verborgen kosten, hetgeen in strijd was met de wetgeving. 

In plaats van het kiezen voor  het aanvragen van een vergunning werd er besloten het bedrijf op te heffen. Voor mensen die snel geld nodig hebben was dit een aderlating. Dit omdat het niet eenvoudig is om een kredietverstrekker te vinden waar je binnen 10 minuten een lening kan vragen. Een voorschotje lenen is met het stoppen van voorschotje.nl weer een stukje moeilijker geworden.

Waarom zijn minileningen wel toegestaan?

Je mag in Nederland geen leningen aanbieden zonder dat je in het bezit bent van een vergunning afgegeven door de AFM. Echter zijn zowel Ferratum en Saldodipje in Nederland alleen actief via het internet. Daardoor kunnen zij niet verplicht worden een vergunning aan te vragen bij de AFM. Het internet kent nu eenmaal geen grenzen.

Nederlandse kredietverstrekkers hebben daarnaast de plicht om een BKR controle uit te voeren. Dit wordt gedaan om de consument te beschermen, zodat zij geen onverantwoorde leningen aangaan.

Waarom kunnen Saldodipje en Ferratum wel minileningen aanbieden?

Ten eerste zijn deze bedrijven in het bezit van een vergunning van het land waar zij gevestigd zijn. Zo is bijvoorbeeld Ferratum van origine een Fins bedrijf. 

Zo kunnen zij leningen verstrekken zonder BKR toetsing. Dit is mogelijk omdat zij dochterondernemingen zijn van in het buitenland gevestigde banken. Hierdoor is de BKR plicht niet van toepassing. 

Waar kan je tegenwoordig snel geld lenen

Een minilening aanvragen kan bij de hierboven genoemde bedrijven Saldodipje en Ferratum. Hier kan je snel geld lenen in de vorm van een  flitskrediet.

Banken en andere kredietverstrekkers zitten doorgaans niet te wachten op het verstrekken van een lening van bijvoorbeeld 500 euro of 800 euro. En zeker niet als dit voor een korte periode is. De kosten die zij dienen te maken wegen niet op tegen de rente inkomsten bij een dergelijk klein bedrag. Bij het afsluiten van een persoonlijke lening wordt er bijvoorbeeld vaak een minimum gesteld van vijfduizend euro.

Extra kosten van een lening

Of er naast de rente nog extra kosten in rekening worden gebracht heb je zelf in de hand. De extra kosten die eventueel in rekening worden gebracht zijn de kosten voor een garantstelling. Indien je zelf iemand kent die voor jou garant wil staan, dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. 

Wat kost een minilening?

Voor een minilening geldt er een relatief hoge rente. Deze ligt doorgaans rond de 14%. Je dient echter niet te vergeten dat her beoordelen en verstrekken van een lening werk en dus kosten met zich meebrengt. Omdat het om kleine bedragen gaat is de opbrengst voor de kredietverstrekker in euro`s daarom ook laag. Om dit toch rendabel te maken dienen zij met hogere rentes te werken.

In de beneden staande tabel kan je bekijken hoeveel een lening kost. Dit zijn wel de kosten zonder de eventueel bijkomende kosten van een garantstelling.

Voorschotje kosten van een minilening

In dit overzicht kan je zien hoeveel je dient te betalen voor een mini lening bij de huidige rentestand.

Is een flitskrediet afsluiten verstandig?

Dit is iets wat iedereen voor zichzelf dient te beoordelen. De rente is vrij fors, maar indien je in een noodsituatie zit waarin je echt dringend geld nodig hebt dan is het wel een uitweg die wordt geboden. 

In onze opinie is het echter wel verstandig om te bekijken waarom je een minilening nodig hebt. Geef je gewoonweg teveel geld uit of is jouw inkomen te laag. Aan beide is wat te doen. Zo kun je bijvoorbeeld jouw inkomen verhogen door naast jouw baan te proberen online geld bij te verdienen.

Zo kan iedereen tegenwoordig producten via Bol verkopen. De Bol Masterclass legt je dit haarfijn uit. En er zijn inmiddels aardig wat succesverhalen van mensen die daar een leuk inkomen mee verdienen.