Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een vorm van lenen, waarbij het bedrag van de lening wordt gebruikt voor de aanschaf van een product met beperkte houdbaarheid. 

De belangrijkste vormen van consumptief krediet

De meest voorkomende vormen van consumptieve kredieten zijn doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. 

Een persoonlijke lening kenmerkt zich doordat het een lening is met een vaste looptijd en een vaste rente. Je betaalt gedurende de gehele looptijd van de lening een vast bedrag. 

Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. Je betaalt elke maand een percentage van de hoofdsom als aflossing en daarnaast de variabele rente over het bedrag van het doorlopend krediet wat je daadwerkelijk hebt opgenomen en gebruikt. Hierdoor is het maandelijkse bedrag wat je dient te betalen variabel. 

Waarvoor worden consumptieve kredieten gebruikt?

Deze leningen worden voor veel verschillende doeleinden gebruikt. De meest voorkomende zijn:

  • Auto`s
  • Meubelen
  • TV en audio apparatuur
  • Witgoed zoals wasmachines

(Bron: Wikipedia)

Zoals je kunt zien zijn dit goederen met beperkte houdbaarheid. Aan de andere kant zijn het wel producten die jaren meegaan. 

Kopen op afbetaling en lease

Je komt tegenwoordig meer en meer producten tegen die je op afbetaling kan kopen.Of in de vorm van lease kan aanschaffen. Was het vroeger veelal gericht op auto`s, nu  kun je tegenwoordig een boxspring leasen.

Dit vertoont veel overeenkomsten met een koop op afbetaling. Het verschil is  echter dat bij het eind van een lease het product dat je hebt geleasd niet automatisch jouw eigendom is. 

Je hebt vaak wel de mogelijkheid om deze tegen een van tevoren vastgelegd bedrag jouw eigendom te maken. Bij koop op afbetaling is het product na de laatste betaling echter automatisch jouw eigendom. 

Een klein bedrag lenen

Een specifieke vorm van een consumptief krediet is een minilening. Door de korte looptijd van deze leningen en de hoge rente is een dergelijke lening minder of  niet geschikt voor een grote aankoop zoals een auto, 

Een dergelijke kleine lening wordt vaak gebruikt wanneer snel geld lenen gewenst is. Bovendien kan je deze lening afsluiten zonder dat er een BKR toetsing plaatsvindt. Omdat een dergelijke lening snel kan worden afgesloten en ook snel wordt uitbetaald, wordt het ook wel een flitskrediet genoemd.

Rood staan

Rood staan is ook een vorm van consumptief krediet. Dit is doorgaans een vrij dure methode van geld lenen. Zeker als het gaat om ongeoorloofd rood staan. Dan wordt vaak de maximaal toegelaten kredietvergoeding in rekening gebracht.

De kosten van een lening behoren tot de kosten van een aanschaf

Bij  de aanschaf van goederen en het bepalen van de totale kosten van de aanschaf is het verstandig om ook de kosten van het consumptief krediet mee te rekenen, om zodoende te beoordelen of je jezelf de aanschaf kan veroorloven.

Je komt nogal eens promotionele acties tegen waarbij je bijvoorbeeld het eerste jaar geen rente hoeft te betalen. Vooral bij de aanschaf van een auto gebeurt dit regelmatig. Los je het krediet echter niet af binnen deze rente vrije termijn, dan is het verstandig om de condities na deze periode grondig te bekijken alvorens een lening af te sluiten. Weet hoeveel je in de toekomst dient te betalen.

De kosten van een consumptief krediet

De grootste kosten van een lening is doorgaans de rente die je dient te betalen. Daarnaast kan er in sommige gevallen een afsluitprovisie in rekening worden gebracht. Bij een minilening kunnen er ook kosten voor een garantstelling in rekening worden gebracht.

Indien je een garantstelling aanvraagt via de kredietverstrekker kunnen de kosten van een garantstelling behoorlijk oplopen. Hierdoor kunnen de totale kosten van een minilening, naast de hogere rente die je dient te betalen, behoorlijk in de papieren lopen.

Het is niet correct om rente en aflossing te beschouwen als kosten. Bij het aflossen geef je weer terug wat je hebt ontvangen. Je dient wel de financiële draagkracht te bezitten om deze aflossing te kunnen voldoen, maar strikt genomen zijn dit geen kosten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *