Geld lenen zonder BKR is lastig, maar niet onmogelijk. Er bestaan nog steeds een aantal kredietverstrekkers die leningen verstrekken zonder BKR toetsing.

In dat geval gaat het wel om relatief kleine bedragen, tot een bedrag van maximaal 1,500 euro. Een hoger bedrag lenen, zoals bijvoorbeeld 5,000 euro in de vorm van een persoonlijke lening, is alleen mogelijk met een BKR controle.

Banken of andere gespecialiseerde kredietverstrekkers dan flitskrediet aanbieders zullen geen lening verstrekken zonder BKR toetsing. En zij zullen bovendien ook geen lening verstrekken wanneer je negatief bij het BKR geregistreerd staat.

Heb je geld nodig en ben je in het bezit van een negatieve BKR codering dan ben je aangewezen op een lening in de vorm van een minilening.

De voordelen van geld lenen zonder BKR registratie

Het gebeurd helaas vaak dat onverwachte kosten of uitgaven op een moment komen dat dit even slecht uitkomt. Je hebt er geen rekening mee gehouden en daarom ook het benodigde geld even niet voorhanden. 

Geld lenen zonder BKR

Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarbij dit kan gebeuren. Een reparatie aan jouw auto die onverwacht hoog uitvalt, apparaten in huis die toevallig allemaal op hetzelfde moment kapot gaan en ga zo maar door.

Soms is een bedrag van 1,000 euro wenselijk in andere gevallen kan je ook volstaan met een lening van 300 euro.

Breng je jouw auto voor een APK keuring en zijn er onverwacht toch een aantal mankementen, dan is een rekening van bijvoorbeeld 800 euro, iets wat je zomaar kan verwachten. En ook daar had je natuurlijk net niet op gerekend. Maar je kan niet zonder jouw auto, dus dan heb je direct een oplossing nodig. Snel geld lenen en dat zonder BKR toetsing kan in dat geval uitkomst bieden.

Direct online een lening aanvragen

Wat nu? Hoe ga je de rekening betalen. En in dat geval kom je er natuurlijk ook net achter dat je in het bezit bent van een negatieve BKR registratie. Bij een bank kan je dus niet terecht voor een kleine lening.

In dat geval zijn er gelukkig online aanbieders van een zogenaamde minilening of flitskrediet waar geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk is. De enige mogelijkheid om een lening af te sluiten zonder dat er een BKR toetsing plaatsvindt.

Een minilening kan je aanvragen bij Saldodipje of Ferratum

Kredietverstrekker

Lening

Looptijd

Direct aanvragen

100€ - 1,500€

30 - 90 dagen

100€ - 1,500€

30 - 90 dagen

Hoe kan je een minilening aanvragen?

De bedrijven die een lening aanbieden zonder dat zij jouw historie bij het BKR checken weten natuurlijk wel wat zij doen. Zij maken dan wel geen gebruik van het BKR register, maar zij voeren wel een eigen beoordeling uit, voordat zij een krediet verstrekken.

Geld lenen zonder BKR toetsing betekent dus niet dat er klakkeloos een mini lening wordt verstrekt. Door hun jarenlange expertise en ervaring weten zij precies waar zij op dienen te letten.

Er worden ronde en kleine bedragen als lening verstrekt. Zo kan je 100 euro lenen, 200 euro lenen en ga zo maar door.

Heb je geen negatieve BKR registratie

Dan is het verstandig gebruik te maken van een andere lening dan een flitskrediet. Dit omdat de rente voor een minikrediet behoorlijk hoog is, hetgeen extra kosten betekend bij het terugbetalen van de lening. Bij het afsluiten van een doorlopend krediet of persoonlijke lening kan je op dit moment profiteren van de lage rente. 

Wel is het zo dat deze leningen alleen worden afgesloten tegen minimumbedragen die doorgaans rond de 2,500€ liggen.

Je dient een dergelijk hoog bedrag dan ook weer terug te betalen.

Snel geld lenen zonder BKR toetsing

Het is wel zo dat het afsluiten van een  reguliere lening meer tijd in beslag neemt. Je dient dus wel in de situatie te verkeren dat je hierop kunt wachten. Een lening waaraan je zou kunnen denken is bijvoorbeeld een doorlopend krediet.

Hoe kan je een lening zonder BKR afsluiten?

Het proces van aanvragen en afsluiten van een flitskrediet, in andere woorden geld lenen zonder BKR is snel een eenvoudig. Je dient op de website van de aanbieder de volgende 6 stappen te doorlopen:

 • Maak jouw keuzes betreffende het bedrag dat je wilt lenen en voor hoe lang je de lening wilt afsluiten.
 • Vervolgens dien je een kopie van een paspoort, rijbewijs of ID kaart te uploaden.
 • Vul de persoonlijke gegevens in zoals op de website wordt weergegeven.
 • Voer de rekening verificatie uit. Hierbij dien je een betaling van 0.01€ uit te voeren,, zodat kan worden vastgesteld dat het daadwerkelijk om jouw bankrekening gaat.
 • Maak een keuze betreffende de garantstelling. Dit kan iemand zijn die jij zelf aanlevert, of kan via de kredietverstrekker worden aangevraagd.
 • Bevestig en verstuur jouw aanvraag.

Vervolgens krijg je binnen maximaal 24 uur een antwoord op jouw aanvraag. Snel geld lenen zonder BKR is dat simpel en snel.

Andere mogelijkheden om te lenen

Wil je toch graag een andere lening aanvragen, maar heb je een negatieve BKR registratie, dan kan je ook trachten deze BKR registratie te laten verwijderen. Er zijn bedrijven die zich hierin gespecialiseerd hebben.

Je krijgt echter geen garantie dat de BKR registratie ook daadwerkelijk verwijderd wordt. Dit hangt grotendeels af jouw persoonlijke situatie.

Wel is het zo dat het succespercentage behoorlijk hoog ligt bij deze bedrijven.

Geldgebrek

Om de kans op succes te vergroten is het verstandig om van te voren een inschatting te maken van jouw situatie  Op deze manier weet je van tevoren hoe groot de kans op succes is om de negatieve bkr registratie daadwerkelijk te verwijderen. Hiervoor dien je informatie en documenten aan te leveren om op basis hiervan een inschatting te kunnen maken.

Een lening zonder BKR betrouwbaar vergelijken

Tegenwoordig kan je bijna alles online vergelijken. Dit gaat ook op voor leningen zonder BKR registratie. Bij een vergelijking is het altijd van belang dat deze onafhankelijk gebeurd En dit is het geval bij Flitskrediet aanbieders..

Door de onafhankelijke informatie op  onze website over leningen zonder BKR toetsing, kan jezelf bepalen wat voor jou de beste keuze is. De informatie op onze website betreft alleen aanbieders actief op de Nederlandse markt. En alles is 100% onafhankelijk. Daarna kan je op  de website van de aanbieder de lening van jouw keuze eenvoudig en snel afsluiten. Het blijft echter altijd jouw keuze en vergeet niet, geld lenen kost geld.

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je informatie over veel voorkomende vragen:

Ik heb een negatieve BKR registratie, kan ik toch geld lenen?

Ja. Je kan een lening afsluiten, maar de mogelijkheden zijn wel beperkt. Een negatieve BKR registratie loop je op doordat je een betalingsachterstand hebt opgelopen bij een eerdere lening, of dat je een teveel aan leningen hebt openstaan. Een negatieve BKR registratie wordt ook wel een negatieve BKR codering genoemd. Met een negatieve BKR notering, is geld lenen zonder BKR toetsing eigenlijk de enige overgebleven optie om een lening af te sluiten.

Er wordt vaak gesproken over een negatieve BKR registratie Dit eigenlijk een te simpele voorstelling van zaken. Dit omdat er verschillende negatieve BKR coderingen bestaan, die in verschillende categorieën worden onderverdeeld.

Hoe zien BKR noteringen eruit?

A1 BKR codering

Je hebt een achterstand op een uitstaande lening, waarvoor je een betalingsregeling met de kredietverstrekker bent overeengekomen.

A2 BKR codering

Je hebt een betalingsachterstand en het bedrag is onmiddellijk opeisbaar door de kredietverstrekker. Bovendien heb je geen bestaande regeling met de kredietverstrekker.

A3 BKR codering

Je hebt een betalingsachterstand waarvoor er afspraken zijn gemaakt met de kredietverstrekker.

A4 BKR codering

Je hebt een betalingsachterstand en de kredietverstrekker is niet in staat gebleken om met jou contact op te nemen omtrent een betalingsregeling.

H BKR codering

Je hebt geen betalingsachterstanden of schulden die openstaan.

Wat houdt een negatieve BKR registratie nu eigenlijk in?

Alle leningen in Nederland worden vastgelegd door het BKR (Bureau Kredietregistratie). Hier staan dus alle leningen die jij hebt afgesloten geregistreerd. Dit register wordt op 2 manieren gebruikt:

 • Een overzicht van het totaal aantal uitstaande leningen, zodat er kan worden beoordeeld of het totale leningbedrag dat iemand heeft openstaan niet te hoog wordt.
 • Betalingsachterstanden. Heb je onverhoopt een achterstand opgelopen bij het terugbetalen van een lening, dan wordt dit in het register opgenomen.

Dat een lening die je afsluit wordt geregistreerd betekent dus zeker niet dat je direct een negatieve BKR status bezit.

Is een BKR registratie altijd een probleem?

Alle leningen en kredieten die je hebt afgesloten worden geregistreerd. Als mensen het woord BKR registratie horen wordt er gelijk gedacht aan een probleem. Dit is echter ten onrechte.

Bijna de helft van de Nederlanders heeft wel een lening of krediet afgesloten. Deze mensen staan dus allemaal geregistreerd bij het BKR.

Zolang je maar netjes aan jouw verplichtingen voldoet en niet een teveel aan leningen afsluit is er geen enkel probleem. Dan kan je dus ook andere opties bekijken dan geld lenen zonder BKR.

Een BKR registratie wordt pas problematisch indien je achterstanden hebt opgelopen met het terugbetalen. Of indien je teveel leningen hebt afgesloten.

Daarnaast geeft het BKR een goed inzicht in iemands vermogen om aan de verplichtingen van een lening te voldoen. Dit geeft een kredietverstrekker een stukje extra zekerheid. Nederland is een van de weinige landen die een dergelijk register heeft samengesteld.

Een voordeel hiervan is dat de rente die je dient te betalen voor een lening in Nederland relatief laag. Dit komt gedeeltelijk door het BKR en de transparantie dat daarmee samengaat.

Is het verstandig om een lening aan te vragen met een negatieve BKR status?

Het is altijd verstandig om jezelf deze vraag te stellen. Je dient de lening weer op tijd af te betalen om nog niet verder in de problemen te komen. Persoonlijk ben ik van mening dat de reden waarvoor je geld gaat lenen zonder BKR belangrijk is. Is de lening echt noodzakelijk, of kan je bijvoorbeeld de aankoop  uitstellen en het bedrag eerst bij elkaar sparen.

Daarentegen kunnen er zich ook situaties voordoen waarbij snel geld lenen grotere problemen kan voorkomen. Dreigt er bijvoorbeeld een incassotraject omdat je een rekening niet kan betalen, dan snel geld lenen grotere problemen voorkomen. Het is dan aannemelijk dat de kosten van een minilening lager zijn dan de eventuele incassokosten.

Wat voor reden je geld wilt lenen, of wat voor een bedrag dan ook dat je wilt lenen, geld lenen kost altijd geld.

Is alleen het BKR van belang bij het aanvragen van een lening?

Nee. De BKR controle is erg belangrijk, maar daarnaast wordt er ook gekeken naar jouw persoonlijke situatie. Daar worden standaard de volgende zaken bekeken:

 • Jouw inkomen. En naast de hoogte van het inkomen ook of je in het bezit bent van een vast dienstverband.
 • Andere financiële verplichtingen. Bijvoorbeeld alimentatie, wat niet wordt opgenomen in het BKR systeem maar toch grote invloed kan hebben
 • Woonsituatie. Veel kredietverstrekkers vinden het prettig als je een eigen woning in bezit hebt. En dan het liefst met een hypotheek de lager is dan de waarde van de woning.

Hoe hoger de lening hoe uitgebreider en strikter het acceptatieproces zal zijn. Dit omdat het risico voor de kredietverstrekker dan groter wordt.

Dit acceptatieproces wordt ook wel de zorgplicht van een kredietverstrekker genoemd. Zij dienen er toezicht op te hou houden dat je geen financiële verplichtingen aangaat die je niet kan opbrengen. Het BKR register is in het leven geroepen om de financiële situatie van mensen te beoordelen alvorens er een lening kan worden afgesloten. Voor een kredietverstrekker geeft dit echter ook een garantie kat je de lening kunt terugbetalen. 

Je kunt dus wel stellen dat het kredietregister een tweeledige functie heeft. Aan de ene kant voorkomt het dat burgers in onoplosbare financiële problemen terecht komen en banken kunnen hun kredietrisico op deze manier beperken.

Hoe kan ik van mijn negatieve BKR codering afkomen?

Ben je van mening dat jouw gegevens bij het BKR niet terecht of niet correct zijn, dan heb je de mogelijkheid om deze aan te vechten. Dit is echter niet zo eenvoudig.

Om te voorkomen dat iedereen zomaar zijn negatieve BKR registratie kan laten verwijderen is dit ook logisch.

Iedereen maakt fouten en dat kan ook voorkomen bij het BKR. Is er een fout in jouw gegevens geslopen, dan is het verstandig de kredietverstrekker te benaderen die deze gegevens heeft doorgegeven. Je kan hen vragen de fout door te geven aan het BKR en deze aan te passen.

Indien dit niet werkt, dan is er ook nog de mogelijkheid om de geschillencommissie in te schakelen. Je kan met jouw informatie via deze commissie afdwingen dat de registratie wordt aangepast.

De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Is deze in jouw voordeel dan is er dus de verplichting dat jouw gegevens worden aangepast. Is de uitspraak echter in jouw nadeel dan kan je hier verder niks meer tegen doen.

Je moet dus wel steekhoudende argumenten hebben om jouw negatieve BKR registratie te laten verwijderen. Anders blijft geld lenen zonder BKR jouw enige optie om in aanmerking te komen voor een lening.

Wat is mijn BKR status?

De meeste mensen zijn niet op de hoogte van hun BKR codering. Wil je een lening afsluiten maar wil je eerst jouw BKR situatie weten. Of ben je gewoon benieuwd? Bij de stichting BKR kan je als particulier een keer per jaar gratis jouw statusrapport aanvragen.

Ik wil mijn BKR status opvragen, hoe doe ik dat?

Dat kan zeker en je kan dit zelfs geheel gratis doen. Mits het niet vaker dan 1 keer per jaar is.

Een mogelijkheid is om dit via jouw bank te doen. Jouw bank heeft toegang tot jouw BKR gegevens en kunnen deze dus voor jouw aanvragen. De meeste banken hebben hiervoor een speciaal formulier, dat doorgaans “aanvraagformulier BKR registratie heet”. De bank brengt doorgaans wel kosten in rekening, omdat een service is waar zij werkzaamheden voor dienen te verrichten

Je kan ook jouw BKR status direct bij het BKR opvragen. Je dient dan wel persoonlijk naar het BKR kantoor te gaan. Dit omdat je verplicht bent jezelf te identificeren. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je de BKR gegevens van iemand anders gaat opvragen. Je kan telefonisch een afspraak maken en op het overeengekomen tijdstip verschijnen op het kantoor van het BKR. Op de BKR website kan je hier alle informatie over terugvinden.

Hoe lang heb ik last van mijn negatieve BKR registratie?

Best lang. Eerst dien je aan jouw verplichtingen voldaan te hebben. En daarna blijven deze gegevens nog 5 jaar in het register staan. Het is dus niet zo dat op het moment dat je aan jouw verplichtingen hebt voldaan dat je dan direct van de negatieve BKR registratie af bent. Je bent dan wel van de lening af, maar de eerste 5 jaar nog niet van de negatieve BKR registratie. Hier gaat helaas aardig wat tijd overheen.

Neem dit dan ook niet te ligt op en probeer ten alle tijden aan jouw verplichtingen te voldoen. Doe je dit niet, dan kan je hier jaren last van hebben. Geld lenen zonder BKR is dan jouw enig overgebleven optie.

Vandaag nog geld lenen via Saldodipje

Binnen 5 minuten een lening aanvragen