Is rente aftrekbaar

Wat zijn de huidige belastingregels en is rente aftrekbaar? Mag u de rente die u per jaar betaald van de belasting aftrekken?

De regels voor het aftrekken van betaalde rente van de inkomstenbelasting zijn continue aan verandering onderhevig. In het verleden kon u alle betaalde rente van een lening aftrekken van de inkomstenbelasting. Tegenwoordig is dit aan banden gelegd.

Rente op verschillende leningen

De rente die u betaalt op leningen zoals een persoonlijke lening, doorlopend krediet of een minilening zijn niet aftrekbaar. Dus ook de rente op het zogenaamde flitskrediet kunt u niet aftrekken. Dit soort leningen hebben een veel hogere rente dan bijvoorbeeld een hypotheek op een eigen woning, dus is de impact behoorlijk groot.

Vooral een minilening kan een rente hebben die wel rond de 14% kan liggen. Wilt u snel geld lenen, dan kan u met dit soort leningen de rente dus niet aftrekken van de belasting.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die u betaalt over uw hypotheek is in de meeste gevallen nog wel aftrekbaar. Ook dit wordt echter steeds verder ingeperkt. Voordat u een hypotheek afsluit stel dan ook de vraag is rente aftrekbaar?

De rente op de populaire aflossingsvrije hypotheek is niet langer aftrekbaar. Voor een nieuwe hypotheek komt u alleen voor belastingaftrek in aanmerking wanneer u ook op de lening aflost. Dit kan in de vorm van een annuïtaire of lineaire hypotheek.

Dit houdt wel in dat uw maandlasten hoger komen te liggen omdat u naast de rente ook uw hypotheek dient af te lossen.

Verdere inperking hypotheekrenteaftrek

Waar je in een ver verleden nog alle rente op alle kredieten en schulden kon aftrekken, wordt nu zelfs de hypotheekrenteaftrek voor een eigen huis steeds verder beperkt.

Sinds januari 2013 geldt de regeling dat alleen de hypotheekrente aftrekbaar is  indien je ook aflost op je hypotheek. Gelukkig is het wel zo dat deze regeling niet geldt voor hypotheken die voor die tijd zijn afgesloten.

Een hypotheek heeft normaal gesproken een lange looptijd, van maximaal 30 jaar. Dit is iets anders dan de rentevaste periode. Je kan bijvoorbeeld een 30 jarige hypotheek met variabele rente of de rente voor een jaar vastzetten. Indien deze rentevaste periode is afgelopen en deze wordt opnieuw vastgesteld, dan is er geen sprake van een nieuwe hypotheek. In dat geval blijft de rente gewoon aftrekbaar.

De rente is fiscaal aftrekbaar in box 1. Het jaar waarin u de hypotheekrente mag aftrekken is het jaar waarin u de rente betaalt. Zorg er dus voor dat u de verschuldigde rente voor 31 december heeft betaald.

Verlaging aftrek

Ook is het zo dat het maximale tarief waartegen je de rente kan aftrekken van het belastbaar inkomen wordt afgebouwd. In het verleden was het zo dat als jouw inkomen tegen het hoogste tarief van 52% werd belast je ook de hypotheekrente tegen 52% kon aftrekken.

In 2014 is er besloten dat deze aftrek elk jaar met 0,5% zou worden verlaagd, tot maximaal 38% in 2014.

Echter in 2018 is er besloten dat dit versneld wordt ingevoerd en dat de beperking met ingang van 2020 met maar liefst met 3% wordt afgebouwd. In 2023 is de maximale aftrek nog maar 37,05%.

De telkens wijzigende plannen veroorzaken mijns inziens veel onrust. Wanneer je een woning koopt, maak je voor jezelf een berekening hoeveel je maximaal aan een hypotheek zou willen betalen. Dan blijken nu opeens jouw berekening niet meer correct omdat de overheid zijn plannen weer aanpast.

Wilt u uw oude woning verkopen en een nieuwe woning kopen, zorg er dan voor dat u goed op de hoogte bent van de meeste recente belastingwetgeving. Op de vraag is rente aftrekbaar luidt het antwoord: Alleen hypotheekrente en dan ook nog niet alle hypotheekrente.

Hypotheekrenteaftrek is eindig

Aangezien de hypotheekrente voor maximaal 30 jaar mag worden afgetrokken zal voor veel Nederlandse de aftrek stoppen in het jaar 2031. Dat klinkt nog ver weg, maar is dichterbij dan je denkt. Het is verstandig hier op tijd rekening mee te houden en op in te spelen.

Op de website van de ING kunt u hier alles over lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *