Wanneer je in het bezit ben van een negatieve BKR registratie, dan wordt het een enorme uitdaging om een aanvraag voor een lening goedgekeurd te krijgen.Een uitzondering hierop is een minilening aanvragen. Tijdens het aanvragen van dit type kleine lening komt er namelijk geen BKR toetsing aan te pas.

Waarom een minilening aanvragen?

Het is niet voor niks dat meer en meer mensen zich wenden tot het aanvragen van een minilening. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • Het aanvragen van een minilening en het daadwerkelijk uitbetalen van het geld gaat razendsnel.
 • Er komt geen BKR toetsing aan te pas. Dus ook met een negatieve BKR registratie kom je in aanmerking voor een lening. En heb je liever niet dat jouw lening bij het BKR wordt geregistreerd? Dat is ook geen probleem. Want naast dat er geen toetsing plaatsvindt, vindt er ook geen registrering van de lening plaats bij het BKR.

Het aanvragen van een minilening neemt slechts een paar minuten in beslag. Daarnaast wordt de aanvraag ook bijna per direct in behandeling genomen. Het proces van afhandelen van de aanvraag van de lening gaat vervolgens ook razendsnel. Het streven van de flitskrediet verstrekkers, dit is hoe deze leningverstrekkers vaak in de volksmond worden genoemd, is dat je binnen 24 uur al over het geld van de lening kunt beschikken.

AanbiederMax. lening 1e leningMax lening vervolgleningenMin. looptijdMax. looptijdRente
Ferratum600€1,500€30 dagen62 dagen13,99%Meer informatie
Saldodipje600€1,500€30 dagen62 dagen13,99%Meer informatie

Wat is een minilening nu eigenlijk?

Een minilening is een lening van klein bedrag, dat varieert tussen de 100 en 1500 euro. Bij het verstrekken van deze kleine lening wordt er geen BKR toetsing uitgevoerd. 

Er wordt dus niet gekeken of je andere leningen hebt openstaan of eventueel andere financiële verplichtingen hebt lopen. Voor veel aanvragers van een minilening is dit een belangrijke reden dat zij kiezen voor deze vorm van lenen. Je hoeft namelijk niet jouw gehele financiële historie openbaar te maken aan een buitenstaander in de vorm van een leningverstrekker. 

Deze vorm van lenen is vooral populair onder jongeren. Heb je even een rekening die je snel dient te betalen, of een extra aankoop die je echt niet kan uitstellen, dan kan een lening waarbij je snel over geld beschikt uitkomst bieden. Dit is dan ook een van de hoofdredenen waarvoor de minilening in leven is geroepen.

Hoeveel geld kan je op deze manier lenen?

Dit is afhankelijk van hoe vaak je al geld hebt geleend bij dezelfde kredietverstrekker. Saldodipje en Ferratum zullen je de eerste keer dat je een lening aanvraagt niet meer dan 600 euro uitlenen. Afhankelijk van de informatie die je verstrekt bij de aanvraag kan dit bedrag echter nog naar beneden worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld 500 euro.

Het minimum bedrag wat je kan lenen bedraagt 100 euro. Daarnaast wordt er gewerkt met vaste bedragen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om 150 euro te lenen. Je zal dienen te kiezen. Of 100 euro lenen of 200 euro lenen.

Naarmate je vaker een lening hebt afgesloten zal het bedrag dat je kan lenen steeds hoger worden. Dit wordt stapsgewijs aangepast. Bij een tweede aanvraag voor een lening kan je bijvoorbeeld denken aan 800 euro en bij een derde aanvraag aan 1000 euro.

Binnen 24 uur geld op je rekening
Lenen zonder BKR toetsing
Eenvoudig online aanvragen

Meer informatie

Een lening aanvragen bij Ferratum

Wil je snel over geld beschikken en heb je bovendien geen behoefte aan een al te groot bedrag? Dan is Ferratum een mogelijkheid om dit snel en geheel online te regelen. 

Dit van origine Finse bedrijf is de Europese marktleider op het gebied van verstrekken van kleine leningen en is sinds 2005 actief. Dat het hier om een betrouwbaar en gerenommeerd bedrijf gaat blijkt onder meer uit het feit dat zij genoteerd zijn op de effectenbeurs in Frankfurt

Hierdoor staan zijn onder strikte controle en toezicht. Persoonlijk zie ik dit als een groot voordeel. Een beursgenoteerd bedrijf heeft nu eenmaal geen andere mogelijkheid dan de gelden wet- en regelgeving strikt na te komen. Indien zij dit niet doen, zal dit gegarandeerd tot hoge boetes leiden.

Snelle afhandeling van een aanvraag
Geen BKR controle of registratie
Snelle uitbetaling

Meer informatie

Een klein bedrag lenen bij Saldodipje

Voor een kleine lening, waarbij er geen BKR toetsing of registratie aan te pas komt, kan je ook terecht bij Saldodipje. Net zoals dit bij Ferratum het geval is, kan je ook via een lening bij Saldodipje al binnen 24 uur wat extra geld op de bankrekening hebben staan.

Met dit extra geld kan je dan direct het tekort aan geld oplossen.

Het aanvragen kan je eenvoudig online doen. Er komt verder geen papierwerk aan te pas. Nadat je de aanvraag hebt ingediend, wordt deze direct in behandeling genomen. Wordt vervolgens de aanvraag goedgekeurd dan heb je vaak nog dezelfde werkdag het geld op je rekening staan.

Een acuut geld probleem? Dat is op te lossen met een lening van Saldodipje.

Wat zijn de nadelen van een flitskrediet?

 • Je zou kunnen stellen dat omdat het zo eenvoudig is om een minilening af te sluiten dat je dit ondoordacht zou kunnen doen. Er worden verder weinig tot geen vragen gesteld, dus indien je besluit een lening af te sluiten dan wordt deze bijna altijd goedgekeurd. En dan zit je natuurlijk wel vast aan de verplichting tot het betalen van rente en het doen van de aflossingen.
 • Hiernaast is natuurlijk het BKR register niet voor niks in het leven geroepen. De insteek van dit register is dat mensen bescherming nodig hebben tegen het aangaan van verplichtingen, waaraan ze in de toekomst niet kunnen voldoen. 
 • Door het vastleggen van alle leningen in een register kan een leningverstrekker eenvoudig beoordelen of het gezien jouw inkomenssituatie en lopende verplichtingen wel verstandig is om een extra lening af te sluiten. Door het niet uitvoeren van deze controle wordt deze stap overgeslagen. Bij het aanvragen van een minilening ben je dus geheel op jezelf aangewezen.
 • Een ander belangrijk nadeel is de hoge rente. Dit is iets om even goed bij stil te staan voordat je een minilening afsluit. 
 • Er wordt niet gewerkt met maatoplossingen. Zowel de bedragen die je kan lenen als ook de looptijd van de lening staan vast. Je dient een keuze te maken uit de bedragen en bijbehorende looptijd. Wil je bijvoorbeeld lenen voor een afwijkende looptijd van 15 dagen, dan zal dit niet mogelijk zijn. De minimum looptijd is 30 dagen. Hetzelfde geldt voor de bedragen. Je zal een keuze dienen te maken uit de vastgestelde bedragen die als lening worden aangeboden.

Waarom betaal je een hoge rente bij een kleine lening?

Omdat er kleine bedragen worden verstrekt dient de verstrekker een hoge rente in rekening te brengen. Omdat elke aanvraag dient te worden verwerkt, hetgeen tijd vraag van een medewerker van de kredietverstrekker, dient er natuurlijk wel voldoende te worden verdient om de kosten te dekken en dit lonend te maken. 

Stel je leent een bedrag van 400 euro voor 3 maanden, dan is zelfs bij een rentepercentage van 10% de opbrengst voor de leningverstrekker slechts 10€.

Welke aanbieders van minileningen zijn nog actief?

Er zijn de laatste jaren steeds meer minilening aanbieders verdwenen. Dit omdat de overheid in de vorm van het AFM streng optreed tegen financiële instellingen die de regels overtreden. 

En het dient te worden gezegd dat de flitskrediet verstrekkers een beetje in een grijze zone opereren. Mijn inziens past het nog net binnen de huidige wetgeving, maar je zou de regels ook zo kunnen interpreteren, dat dit net niet binnen de geldende wet- en regelgeving in Nederland past.

In het verleden kon je terecht bij bedrijven zoals Caspher om een minilening aan te vragen. Ook voorschotje was een bekende naam op dit gebied. Beide bedrijven bestaan inmiddels echter niet meer. Alleen Ferratum en Saldopje zijn de verstrekkers van een kleine lening die nog actief zijn.

Indien je de verschillende aanbieders van een minilening met elkaar vergelijken, dan ben je dus snel klaar. Je zal niet meer dan 2 aanbieders met elkaar hoeven te vergelijken.

Geld lenen kost geld

Inmiddels is bijna elke Nederlander wel bekend met deze slogan. Ook het afsluiten van een minilening is zeker niet gratis. Daarnaast is het ook zo dat je de lening weer binnen een redelijk korte termijn dient terug te betalen. 

Er wordt gewerkt met standaard termijnen, waar niet van wordt afgeweken. Standaard termijnen die je vaak tegenkomt zijn bijvoorbeeld 45 dagen of 62 dagen.

Je gaat dus een verplichting aan die niet al te lang duurt, maar dit houdt aan de andere kant wel in dat je in een relatief korte periode in staat dient te zijn om het bedrag van de lening weer af te lossen. En naast de aflossing dien je natuurlijk ook de rente over de lening op tijd te betalen.

Wat is een BKR controle nu eigenlijk?

Tijdens het uitvoeren van de BKR controle wordt er hoofdzakelijk naar twee zaken gekeken:

 • Wat is het bedrag aan leningen dat iemand open heeft staan en wat zijn hieruit voortvloeiend de maandelijkse verplichtingen.
 • Heeft zich er zich in het verleden een achterstand voorgedaan bij het voldoen van een verplichting voortvloeiend uit een lening. En zo ja, hoe serieus was deze achterstand?

Vooral achterstanden die je hebt gehad bij het voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit een lening kan problemen veroorzaken bij het aanvragen van een lening. 

Des te groter de achterstand, des te groter de problemen. Ben je bijvoorbeeld een paar maanden niet in staat geweest om de maandelijkse kosten te betalen en heb je hiervoor een regeling afgesproken, dan zal dit minder zwaar wegen, dan dat je helemaal niet hebt voldaan aan de verplichtingen.

Omdat het bij een minilening gaat om geld lenen zonder BKR toetsing, heb je bij het aanvragen van dit soort leningen verder geen last van een negatieve BKR registratie. Zelf met een negatieve BKR registratie ben je nog in staat een lening af te sluiten.

Het BKR werkt met coderingen

De ernst van de opgelopen achterstand wordt uitgedrukt in een score. Dit wordt ook wel de BKR notering genoemd. 

De A notering betekent dat er sprake is van een achterstand. Dit is uiteraard niet goed, maar nog niet direct problematisch. 

De H codering staat voor herstel. Er is een achterstand waarbij er verschillende situaties kunnen bestaan. Bijvoorbeeld H1 geeft aan dat er sprake is van een betalingsregeling. 

H2 geeft aan dat er geen sprake meer is van een regeling, maar dat er waarschijnlijk een incassotraject in gang is gezet. Bij H3 is er, of sprake van dat je niet vindbaar of niet bereikbaar bent, of dat de vordering als oninbaar is geclassificeerd.

Je zult wel begrijpen dat er bij een H2 en H3 notering er praktisch geen kans bestaat dan een bank je nog een lening gaat verstrekken. De mogelijkheden om geld te lenen zijn dan minimaal. De enige uitkomst is dan nog een minilening aanvragen.

Hoe gaat het aanvragen van een minilening in zijn werk?

Een minilening kan je snel en gemakkelijk online aanvragen. Meestal hoef je alleen maar je salarisstrookje te mailen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Normaal gesproken wordt er bij goedkeuring daarna meteen het geld overgemaakt naar jouw bankrekening. 

Afhankelijk van jouw bank staat het geld dan binnen 24 uur op werkdagen op je rekening. Dit zal tegenwoordig na de introductie van instant payments in de meeste gevallen ook zo zijn.

De kosten van een minilening - de garantstelling

Wat onlosmakelijk verbonden is aan deze methode van geld lenen, zonder dat er een BKR toetsing wordt uitgevoerd, is een garantstelling. Deze garantstelling verschaft de verstrekker van de lening de zekerheid dat de lening netjes op tijd wordt terugbetaald.

Tijdens het aanvraagproces heb je de keuze uit twee mogelijkheden om deze garantstelling te verschaffen:

 • Je kan zelf iemand zoeken in jouw vriendenkring of binnen jouw familie die voor jou garant wil staan. Deze persoon dient dan wel te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld door de kredietverstrekker.
 • De verstrekker van de minilening kan een garantstelling voor jou regelen. Dan hoef je zelf voor de rest niks meer te regelen.

Houdt er echter wel rekening mee dat wanneer je een garantstelling aanvraagt via de verstrekker van de lening, dat hier extra kosten aan verbonden zijn. En deze kosten zijn mijn inziens erg hoog. 

Zeker in vergelijking met de rente die je dient te betalen. Doorgaans zijn de kosten van de garantstelling veel hoger dan het bedrag aan rente dat je dient te betalen.

Zelf een garantsteller aandragen kan dan ook de kosten van de lening drastisch verlagen.

Een minilening aanvragen zonder BKR toetsing

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening, is een minilening aan te vragen zonder BKR toetsing. Dus ook al ben je onverhoopt in het bezit van een negatieve BKR registratie, dan kan je nog steeds in aanmerking komen voor een lening. 

Wel is het zo dat dit een lening zal zijn in de vorm van een beperkt bedrag en dat slechts voor een korte looptijd. Op die manier kan je echter wel een dringend geld tekort oplossen. Maar vergeet niet dat je het geleende bedrag weer op tijd dient terug te betalen.

Wil je snel geld lenen, dan is een minilening een optie om te overwegen om op die manier vaak al binnen 24 uur over wat extra geld te beschikken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *