Persoonlijke lening

Geld lenen door middel van een persoonlijke lening zorgt voor zekerheid. De maandlast staan voor de gehele looptijd van de lening vast. Zowel rente als aflossing zijn van tevoren bekend.

Dit is direct het grote verschil met een doorlopend krediet. Bij een doorlopend krediet is de rente variabel. Dit leidt tot onzekerheid. Deze onzekerheid is zowel voor degene die geld leent, maar ook voor de bank een risico. Daarom worden er steeds minder doorlopende kredieten verstrekt. 

Lage rente

De persoonlijke lening is na de hypotheek de lening met de laagste rente. De rente ligt doorgaans net iets lager dan bij een doorlopend krediet. Dit komt met name door het lagere risicoprofiel van een persoonlijke lening. 

Doordat van tevoren vaststaat weer aan rente aan aflossing dient te worden betaald, vervalt het risico dat iemand die geld leent, bij een stijgende rente in de financiële problemen terecht komt

Doordat er steeds meer belang wordt gehecht aan de zorgplicht die banken hebben, wordt vanuit dat oogpunt een persoonlijke lening vaak geschikter geacht

De laagste rente voor een persoonlijke lening ligt op dit moment beneden de 4%. Bij een doorlopend krediet dien je te rekenen op een rente van minimaal 6%. Ga je geld lenen via een minilening, dan zal de rente op dit moment uitkomen op 10%. 

Lagere rente bij een hogere lening

Opvallend is dat de rente lager wordt, naarmate het bedrag dat je gaat lenen hoger wordt. Zo betaal je bij een lening via Defam, voor een lening van 25.000€ voor een periode van 5 jaar, een rente van 3,5%. Bij een bedrag van 10.000€ bedraagt de rente 5,6%.

Voor de extra 15.000€ ben je in totaal slechts 840€ extra aan rente kwijt voor de periode van 5 jaar.

persoonlijke lening groot bedrag

Een creditcard schuld aflossen door een persoonlijke lening af te sluiten zou je veel geld kunnen besparen. De rente die je gaat betalen is dan namelijk aanzienlijk lager. Ook het oversluiten van leningen in één grotere lening kan rente besparen/

Welk bedrag je kunt lenen hangt af van jouw persoonlijke en financiële situatie. Wanneer je wilt lenen, dien je hier rekening mee te houden. Je zal niet zomaar altijd in aanmerking komen voor een lening.

Persoonlijke lening aanvragen

Bij het aanvragen van een persoonlijke lening wordt er gekeken naar verschillende aspecten. Dit zijn:

  • Het inkomen dat je geniet
  • De contractstatus met betrekking tot jouw inkomen. Er wordt bijna altijd gevraagd om een vast contract, om in aanmerking te komen voor de  gunstigste condities
  • Overige schulden die je open hebt staan. Indien je nog andere leningen hebt lopen, dan zal dit een grote invloed hebben bij het aanvragen van een persoonlijke lening. Of je kunt helemaal geen geld lenen, of het maximale bedrag dat je kunt lenen zal veel lager uitvallen.

Online kan je verschillende vergelijkingen maken met betrekking tot de rente die je dient te betalen. Daadwerkelijk een persoonlijke lening afsluiten zal echter pas zekerheid geven met betrekking tot de daadwerkelijke rente die je dient te betalen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die bij het afsluiten van een persoonlijke lening naar voren komen, die ervoor zorgen dat je niet kunt lenen tegen de meest gunstige condities. 

Vast bedrag per maand

Bij een persoonlijke lening betaal je een vast bedrag per maand. Dit is te vergelijken met een annuïteiten hypotheek. Hierbij wordt de rente die je betaalt steeds lager en de aflossing steeds hoger. 

Hierdoor dien je het totaal van de termijnen die je dient te betalen te berekenen en daarna het bedrag van de lening hiervan af te trekken, om te bepalen hoeveel rente je nu daadwerkelijk gaat betalen.

Stel je gaat 10.000€ lenen voor een periode van 10 jaar, waarbij de rente 4,9% bedraagt. Je dient dan iedere maand 106€ te betalen. In totaal zal je dan 12,720€ terugbetalen. Het bedrag dat je dan aan rente kwijt bent over de gehele looptijd bedraagt in dit voorbeeld 2,720€.

Vast bedrag per maand

Boetevrij extra aflossen

Boetevrij extra aflossen is slechts beperkt mogelijk bij een persoonlijke lening. Bij het verstrekken van een lening maakt een kredietverstrekker bepaalde kosten. Zo dienen zij verschillende controle`s uit te voeren. Hiertoe zijn zij verplicht uit oogpunt van de zorgplicht. Indien je dan na een paar maanden de gehele lening zou aflossen, dan zou het verliesgevend worden voor een bank. 

In hoeverre extra aflossen mogelijk is, hangt af van de voorwaarden die de kredietverstrekker hanteert.

Looptijd van een persoonlijke lening

Er zijn verschillende looptijden mogelijk voor een persoonlijke lening. Des te langer de looptijd, des te lager het bedrag dat je maandelijks dient te betalen. Daar staat dan wel weer tegenover dat de rente die je over de gehele looptijd dient te betalen, hoger zal uitvallen. 

In mijn opinie is het verstandig om een lening zo snel mogelijk af te lossen. Hierbij dien je dan wel weer te voorkomen, dat je op een gegeven moment het maandbedrag niet kunt opbrengen. Dit zou in het uiterste geval weer kunnen leiden tot een negatieve BKR registratie. 

De minimale looptijd bedraag in de praktijk 6 maanden. De maximale looptijd ligt zo rond de 10 jaar. Indien je een lening wilt afsluiten met een nog langere looptijd, dan ben je aangewezen op maatwerk. 

Hypotheek en een huis kopen

Lopende leningen hebben grote invloed op het maximale hypotheekbedrag. Vanuit dat oogpunt is het niet verstandig om voor allerlei zaken geld te gaan lenen. Je zal jezelf dan in de toekomst beperken.

Persoonlijk ben ik van mening, dat het altijd verstandiger is om te sparen in plaats van te lenen. Geld lenen kost geld en op die manier kan je de kosten van geld lenen uitsparen.

Huis kopen leningen

Totale kosten van een lening

Het is inmiddels zo, dat een bemiddelaar jou geen kosten in rekening mag brengen bij het afsluiten van een lening. De uiteindelijke kredietverstrekker dient de vergoeding aan de bemiddelaar uit te betalen. Deze kosten zullen zijn verwerkt in het rentepercentage dat in rekening zal worden gebracht.

Afsluiten van verzekeringen

Wel mag een bemiddelaar kosten in rekening  brengen bij het adviseren op het gebied van verzekering. Het is voor een bemiddelaar dan ook erg aantrekkelijk, dat je naast het afsluiten van een lening ook een verzekering afsluit. Op die manier kunnen zij dubbel verdienen.

Er mag echter geen ongevraagd advies worden verstrekt. Je dient uitdrukkelijk toestemming te geven, voor een advies op het gebied van verzekeringen. Daarbij is het van belang om voor jezelf te bepalen, in hoeverre je een verzekering nodig hebt. 

Ga je slechts een korte periode een klein bedrag lenen, dan is het maar zeer de vraag of je een verzekering nodig hebt.

Ga je echter een groot bedrag lenen en ben je eventueel ook getrouwd? Dan dien je er wel goed over na te denken, welke situatie er kan ontstaan als er onverhoopt iets gebeurd. Stel dat je arbeidsongeschikt raakt. Kan je dan de lasten van de lening nog wel dragen? En in het ergste geval, dat je komt te overlijden, dan wil je niet, dat je jouw partner ook nog eens met een schuld achterlaat. Om dergelijke situaties te voorkomen, kan het zinvol zijn om dit risico af te dekken middels een verzekering.

Samenvatting van de kenmerken van een persoonlijke lening

Een lening in de vorm van een persoonlijke lening heeft de volgende kenmerken

  • De looptijd staat vast en ook het rentepercentage staat voor de gehele looptijd vast. Je weet dus precies waar je aan toe bent. Je betaalt een vast bedrag per maand in de vorm van een annuïteit.
  • Tijdens de looptijd extra aflossen is niet altijd mogelijk
  • Opnieuw opnemen van geld, is tegenstelling tot een doorlopend krediet niet mogelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *