Wehkamp geld lenen

Wehkamp is bekend van het online shoppen. Indirect is het bij de Wehkamp echter ook mogelijk om geld te lenen. In dat geval kun je kiezen voor gespreid betalen. 

Maar dat is niet de enige optie om geld te lenen die de Wehkamp aanbiedt. Let wel, ook bij deze vorm van krediet geldt, zoals bij alle leningen of kredieten, geld lenen kost geld.

Extra bijpinnen bij de Wehkamp

Het is ook mogelijk om bij te pinnen. In dat geval kan je via de Wehkamp geld op je rekening krijgen gestort. Dit is eigenlijk vergelijkbaar met het afsluiten van een minilening. Op die manier kan je namelijk een klein bedrag lenen, wat erg snel op jouw bankrekening staat.

Het geld lenen bij de Wehkamp is echter niet gratis. Dit is een andere overeenkomst met een minilening. Het rentepercentage is namelijk gelijk. Voor de algemene renteverlaging bedroeg deze 14% en op dit moment is de rente die in rekening wordt gebracht 9,9%. 

Deze rente is wettelijk gezien het maximale wat in rekening mag worden gebracht. Dit percentage is opgebouwd uit de wettelijke rente en de maximaal toegelaten kredietvergoeding.

De rente maakt een aankoop (fors) duurder

Het gespreid betalen maakt de aankopen dus aanzienlijk duurder. Dit is dan wel afhankelijk van hoe lang je erover doet om de lening af te lossen. Doe je dit binnen een paar maanden, dan valt het op zich nog wel mee. 

Maar doe je er meerdere jaren over, om hetgeen je gekocht hebt af te lossen, dan komt er voor elke jaar 10% bij. Dat is best wel fors te noemen. De totale kosten van hetgeen je aanschaft zullen hierdoor drastisch toenemen.

De (tijdelijke) renteverlaging

De verlaging van de rente is ingegeven door de corona crisis en geldt in principe tot en met maart 2021. Wat er na die datum gaat gebeuren is niet bekend.

Het is mogelijk dat na die datum de rente weer naar het oude tarief van 14% teruggaat.

Of dat dan ook gaat gelden voor reeds bestaande leningen, is een ander punt waarover geen duidelijkheid bestaat. Het is echter wel verstandig hier rekening mee te houden, dat dit kan gaan gebeuren. In dat geval dien je er rekening mee te houden dat de rente die je dient te betalen na die datum omhoog zal kunnen gaan.

Renteverlaging leningen

Wat houdt gespreid betalen nu eigenlijk in?

Heb je eenmaal goedkeuring om gespreid te betalen, dan krijg je als het ware een bestedingslimiet toegewezen. Heb je in dat geval bijvoorbeeld de helft afbetaald van hetgeen je had gekocht, dan is het mogelijk om vervolgens weet bij te pinnen. 

Eigenlijk is het gespreid betalen bij de Wehkamp een mix van een doorlopend krediet en een minilening. De flexibiliteit is te vergelijken met een doorlopend krediet, maar dan wel tegen het rentepercentage van een minilening. Dit rentepercentage is gelijk aan het rentepercentage wat er bij een credit card in rekening wordt gebracht.

Eigendomsoverdracht bij kopen op afbetaling

Omdat geld lenen bij de Wehkamp in eerste instantie gericht is op het gespreid betalen, is het zo dat hetgeen je koopt pas helemaal van jou is, op het moment dat de laatste termijn is afgelost. Er is dus sprake van een onderpand bij deze lening. 

Wel is het uiteraard zo, dat het onderpand aan waardevermindering onderhevig is. Een tweedehands product is nu eenmaal minder waard dan een nieuw product. Om welk type product het gaat speelt dan echter nog wel een behoorlijk grote rol. Tweedehands Apple producten zijn bijvoorbeeld vrij waardevast.

Dit speelt ook een rol bij de toekenning van een lening. Uiteindelijk gaat het om het risico dat de kredietverstrekker loopt. Aan de ene kant wordt dit afgedekt door een bkr toetsing en aan de andere kant kan een product in onderpand het risico verminderen. Dit kan je enigszins vergelijken met de verplichte garantstelling bij een minilening.

Kopen op afbetaling

Voordat je daadwerkelijk overgaat tot gespreid betalen, is het verstandig dat je op voorhand precies weet waar je aan toe bent. Hoeveel rente ga je in totaal betalen en wanneer is hetgeen je hebt gekocht echt van jou?

Wordt er een bkr controle uitgevoerd?

Bij de Wehkamp geld lenen gaat volgens de richtlijnen van het bkr. Een krediet van minder dan 250€ zal dan ook niet worden geregistreerd. Indien je een groter bedrag gaat lenen, dan zal er wel sprake van zijn dat de lening wordt opgenomen in het bkr register. 

In principe zal er ook een bkr controle worden uitgevoerd. De uitkomst van een bkr controle is echter aan interpretatie onderhevig. Dus zelfs als deze uitkomst negatief is, dan kan er nog steeds een lening worden verstrekt. Het bedrag wat je kunt lenen, zal bij een negatieve bkr registratie echter bijna altijd lager uitvallen.

Goedkopere opties om geld te lenen

Geld lenen via de Wehkamp is niet de goedkoopste optie om geld te lenen. Een Wehkamp lening is eigenlijk gewoon een dure vorm van lenen. Via het afsluiten van een persoonlijke lening of doorlopend krediet kan je lenen tegen een lagere rente. 

Ter vergelijking, een doorlopend krediet of persoonlijke lening kan je op dit moment al afsluiten tegen een rente van minder dan 4%. Dit is dus stukken voordeliger, dan de rente van 9,9% die de Wehkamp in rekening brengt. 

Gebruik maken van een doorlopend krediet of persoonlijke lening is een eenvoudige methode waardoor je veel geld kunt besparen. Een Wehkamp krediet oversluiten naar een persoonlijke lening of doorlopend krediet zal je dan ook behoorlijk wat geld besparen.

Is een Wehkamp lening lastig te verkrijgen?

Geld lenen bij de Wehkamp is doorgaans eenvoudig en gaat het bovendien ook redelijk snel. Indien jouw  financiële situatie het niet toelaat om een doorlopend krediet of persoonlijke lening af te sluiten, dan is betaling in termijnen bij de Wehkamp eventueel wel een mogelijkheid. 

Daarnaast krijg je ook snel uitkomst of je een lening kunt afsluiten. Het proces van aanvragen en beoordelen van een kredietaanvraag wordt doorgaans snel afgerond.

Wel dien je er dan rekening mee te houden, dat jouw persoonlijke situatie dermate is dat je in staat bent om te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit kopen op afbetaling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *