Woekerrente

De term woekerrente kom je regelmatig tegen. Vaak wordt deze term gebruikt in verband met leningen die worden verstrekt tegen een ontzettend hoge rente. Er wordt hierbij als het ware misbruik gemaakt van de situatie van een consument. De consument zit dermate dringend om geld zit te verlegen, waardoor zij bereid zijn een hoge rente te betalen.

In sommige gevallen is dit op voorhand duidelijk. Indien je bijvoorbeeld een minilening gaat afsluiten, dan weet je dat je een hoge rente dient te gaan betalen. Dit wordt duidelijk weergegeven bij het aanvragen van een lening. 

Waar claims ten opzichte van een woekerrente zich vooral op richten zijn de hoge rentes, waarbij dit van tevoren niet geheel duidelijk was. Of situaties waarbij de rente is gaan stijgen, terwijl de marktrente juist is gedaald.

De uitspraak in zaak credit agricole dochter Interbank

Het klachteninstituut financiële dienstverlening ontving eerder dit jaar van een klant van crédit agricole een klacht inzake de hoogte van de rente. En hiermee zijn zij succesvol aan de slag gegaan.

Volgens de kifid diende de bank dezelfde marge te hanteren ten opzichte van de marktrente gedurende de gehele looptijd van een krediet.

Echter, terwijl de marktrente sinds 2008 sterk gedaald is, is de rente die de bank credit agricole in rekening gebracht niet gedaald. In sommige gevallen is deze zelfs toegenomen. 

Omdat de klant dit redelijkerwijs niet mocht verwachten volgens de kifid, moest de bank daarom de teveel betaalde rente terugbetalen. De stichting geldbelangen heeft in deze een belangrijke rol gespeeld.

Uitspraak hoge rente

Misbruik van een situatie

Er zijn  ook situaties dat er op voorhand niet echt duidelijk aan wordt gegeven dat de rente die in rekening wordt gebracht een woekerrente is. Of, de rente wordt gedurende de looptijd van een lening dermate verhoogd, dat er misbruik wordt gemaakt van een situatie. Indien je geld hebt geleend en je hebt dit geld ergens voor gebruikt, dan ben je doorgaans niet in staat om de lening direct af te lossen. 

Als dan de rente wordt verhoogd, dan sta je als het ware met de rug tegen de muur. Je hebt dan geen andere keuze, dan gewoon de rente die in rekening wordt gebracht, te voldoen.

Hoge rente bij een doorlopend krediet

Deze laatste situatie is iets waar meer en meer aandacht voorkomt. De bank Crédit Agricole is hiervoor inmiddels al op de vingers getikt. Teveel betaalde rente terugbetalen is iets waar zij inmiddels al toe zijn gesommeerd. 

Maar zij zijn niet de enige. Ook loopt er inmiddels een onderzoek tegen de ABN AMRO. In het geval er wordt geconcludeerd dat er ook sprake is geweest van een woekerrente, dienen zij ook grote sommen terug te betalen. 

Medewerkers van de consumentenbond schatten dat de ABN AMRO circa 80.000 van dergelijke kredieten heeft verstrekt.  Zij zullen dan 500 miljoen tot een miljard euro kwijt zijn aan het terugbetalen van de teveel betaalde rente.

De ABN AMRO heeft nog beroep aangetekend bij de commissie van beroep. Echter, gegeven de eerdere uitspraak die is gedaan, lijkt de kans op succes volgens de stichting geldzaken niet zo heel erg groot.

Compensatie alleen bij een doorlopend krediet en roodstaand

De compensatie heeft overigens alleen betrekking op een doorlopend krediet en het roodstaan. Dit omdat er bij een doorlopend krediet sprake is van een variabele rente, welke niet de marktrente heeft gevolgd. Bij een persoonlijke lening is er op voorhand sprake van een vaste rente en weet een consument waar hij of zij aan toe is. Ook al is deze rente soms hoog, dit is iets waar een klant bewust voor kiest. 

Teveel betaalde rente terug ontvangen

Door de verschuldigde rente opnieuw te berekenen, krijg je inzicht in het bedrag dat je eventueel terug kunt ontvangen. Daarnaast dient ook de wettelijke rente te worden vergoed over de teveel betaalde rente. Het kan dan ook om zeer serieuze bedragen gaan, van in sommige gevallen wel duizenden euro`s. Bij doorlopende kredieten gaat het doorgaans niet om kleine bedragen.

Mensen die zich gedupeerd voelen en teveel rente hebben betaald, kunnen gebruik maken van de consumentenbond claimservice, om op die manier het teveel aan betaalde rente terug te vorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *